Ile zarabiają żołnierze?

Środa, 14 grudnia 2011 (06:00)

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej, 31 stycznia 2011 roku w Siłach Zbrojnych RP było 99 778 żołnierzy. Wśród nich 120 to najwyżsi rangą generałowie.

Zdjęcie

W porównaniu z wynagrodzenieim w przedsiębiorstwach wojsko płaci konkurencyjnie. Fot. W. Kamiński /Reporter
W porównaniu z wynagrodzenieim w przedsiębiorstwach wojsko płaci konkurencyjnie. Fot. W. Kamiński
/Reporter
Pozostałe grupy to: oficerowie (21 555), podoficerowie (39 276) i szeregowi (36 501). Ponadto, w służbie nadterminowej, służy 103 żołnierzy, a 2343 osoby kandydują do zawodowej służby wojskowej. Dodatkowo od 4 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku niemal 300 tys. osób musi stawić się do kwalifikacji wojskowej.

Co może skłonić młodego człowieka do rozpoczęcia kariery w służbach mundurowych? Pierwszym z czynników jest na pewno prestiż zawodu. Drugim - prawdopodobnie zarobki.

Reklama

Podstawowym źródłem dochodów żołnierzy zawodowych jest miesięczne uposażenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze stałym: specjalny, służbowy, motywacyjny i za długoletnią służbę wojskową. Ich konstrukcja oparta jest na tzw. kwocie bazowej, która jest ustalana każdego roku w ustawie budżetowej. W 2011 roku jej wysokość wynosi 1523,29 zł.

Dodatki pieniężne jakie przysługują żołnierzom to:

* zasiłek na zagospodarowanie,

* dodatkowe uposażenie roczne,

* nagrody jubileuszowe,

* gratyfikacja urlopowa,

* należności za podróże i przeniesienia,

* dodatkowe wynagrodzenie,

* rekompensata w przypadku zwolnienia,

* dodatek z tytułu pełnienia służby poza granicami kraju,

* inne nagrody i zapomogi.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2009 roku określa stawki uposażenia przysługującego żołnierzom w czasie mobilizacji, wojny i stanu wojennego.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

W polskim wojsku lądowym oraz morskim rozróżnia się cztery stopnie generalskie. Najwyżej postawieni na lądzie są generałowie, na morzu - admirałowie. Grupy te w naszym kraju otrzymują miesięcznie 17 900 zł brutto. Kolejni w hierarchii to generał broni i admirał floty. Wysokość ich uposażenia zależy od grupy, do której się kwalifikują. Jest to przedział od 13 800 do 15 100 zł miesięcznie. Generał dywizji i wiceadmirał z racji, że posiadają dwie gwiazdki generalskie otrzymują od 11 800 do 12 900 zł brutto. Najniżej w tej hierarchii usytuowany jest generał brygady i kontradmirał. W zależność od grupy uposażenia ich zarobki kształtują się od 10 100 do 11 000 zł.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Korpus oficerów to także starsi oficerowie. Najwyżsi rangą w tej hierarchii są pułkownik i komandor. Ich uposażenie zasadnicze w zależności od grupy kształtuje się od 7600 zł do 9400 zł miesięcznie. Z kolei podpułkownik i komandor porucznik otrzymują od 6100 zł do 7000 zł. A najniżsi stopniem - major i komandor podporucznik poniżej 6000 zł.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Jak kształtuje się wynagrodzenie młodszych oficerów? Jest ono zróżnicowane w zależności od grupy uposażenia. W przypadku kapitana i kapitana marynarki takie grupy są trzy: 13B, 13A i 13. Uposażenie wynosi odpowiednio 5000 zł, 4900 zł i 4800 zł. Ile otrzymuje porucznik na lądzie i porucznik marynarki na morzu? Od 4600 zł do 4700 zł. Najniżsi stopniem - podporucznik i podporucznik marynarki mogą liczyć na kwotę 4500 zł miesięcznie.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Ile zarabiają żołnierze w korpusie podoficerów? Najwięcej otrzymują starsi chorążowie sztabowi. Ich uposażenie zasadnicze wynosi 4400 zł. Sumą z cyfrą 4 na początku mogą się jeszcze pochwalić starsi chorążowie (4200 zł) oraz chorążowie (4000 zł). Pozostałych sześciu podoficerów otrzymuje uposażenie od 3500 zł (kapral) do 3900 zł (młodszy chorąży).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Najniżej w zaszeregowaniu znajduje się korpus szeregowych. Uposażenie zasadnicze starszego szeregowego na lądzie i starszego marynarza wynosi 3100 zł. O 100 zł mniej miesięcznie otrzymują szeregowy i marynarz.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

W porównaniu z wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw (3422 zł w lutym 2011 roku) Wojsko Polskie oferuje konkurencyjne zarobki. Do tego dochodzą dodatki za posiadane kwalifikacje zawodowe i długoletnią służbę, a także świadczenia mieszkaniowe i inne. To wszystko na pewno zachęca do pracy w armii. Nic więc dziwnego, że za pracą w Wojsku Polskim opowiada się coraz więcej młodych osób.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Milena Semeniuk, Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń