​GUS: Na koniec I kwartału br. było 119,5 tys. wolnych miejsc pracy

Piątek, 9 czerwca 2017 (15:58)

Na koniec I kwartału 2017 r. w firmach zatrudniających co najmniej jedną osobę było 119,5 tys. wolnych miejsc pracy, o 41,5 tys. (53,2 proc.) więcej niż na koniec poprzedniego kwartału - poinformował w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Zdjęcie

Na koniec I kwartału 2017 r. w firmach zatrudniających co najmniej jedną osobę było 119,5 tys. wolnych miejsc pracy /fot. Lech Gawuc /Reporter
Na koniec I kwartału 2017 r. w firmach zatrudniających co najmniej jedną osobę było 119,5 tys. wolnych miejsc pracy /fot. Lech Gawuc
/Reporter

"W porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 29,9 tys., tj. o 33,4 proc. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 27,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy" - podał urząd.

Zgodnie z danymi GUS w I kw. 2017 roku utworzono o 88,9 proc. więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 17,7 proc. więcej niż w I kwartale roku poprzedniego. "W okresie I kwartału 2017 roku zlikwidowano o 30 proc. więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2016 r., ale o 4,8 proc. mniej niż w I kwartale roku poprzedniego" - zauważył urząd statystycznych.

Według GUS wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (90,8 proc.) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (39,9 proc.) i do 9 osób (39,5 proc.). Najwięcej wakatów było w firmach działających w przetwórstwie przemysłowym (25,1 proc.), budownictwie (15,8 proc.) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (15,2 proc.).

Reklama

"W I kwartale 2017 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (30,2 proc.), specjalistów (15,5 proc.), a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń (14,7 proc.).

Na koniec pierwszego kwartału br. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (21,8 proc.), śląskie (12,4 proc.) i wielkopolskie (11,2 proc.), a najskromniejsza oferta wolnych miejsc pracy była w województwie podlaskim (1 proc.), warmińsko-mazurskim (1,9 proc.) oraz lubuskim (2,3 proc.).

GUS obliczył, że w pierwszym kwartale 2017 roku powstało 226,1 tys. nowych miejsc pracy, z tego 7,2 proc. w sektorze publicznym, a 92,8 proc. w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej podmiotach zatrudniających do 9 osób (48,7 proc.).

"W ciągu I kwartału 2017 r. najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim - 48,6 tys. (21,5 proc.), śląskim - 32,2 tys. (14,3 proc.) oraz małopolskim - 25,7 tys. (11,4 proc.). Najmniej nowo utworzonych miejsc pracy wystąpiło w województwie podlaskim - 3,1 tys. (1,4 proc.), opolskim - 4,7 tys. (2,1 proc.), oraz warmińsko-mazurskim - 5 tys. (2,2 proc.)" - informuje GUS.

Zauważono, że nowo utworzone miejsca pracy powstały głównie w firmach handlowych; naprawie pojazdów samochodowych (24,6 proc.), w przetwórstwie przemysłowym (21 proc.) oraz budownictwie (10,7 proc.).

Spośród nie obsadzonych jeszcze 27,5 tys. (12,1 proc.) nowo utworzonych miejsc pracy, najwięcej dotyczyło sektora prywatnego (93,6 proc.) oraz w jednostek o liczbie pracujących do 9 osób (44,5 proc.). Najwięcej nowych, wolnych miejsc pracy było w województwie mazowieckim - 5,9 tys. (21,4 proc.), małopolskim - 4,4 tys. (16 proc.) oraz śląskim - 3,2 tys. (11,5 proc.), najmniej w województwie świętokrzyskim - 0,2 tys. (0,6 proc.), podlaskim - 0,3 tys. (0,9 proc.) oraz warmińsko-mazurskim - 0,4 tys. (1,3 proc.).

Na pracowników czekały przede wszystkim miejsca pracy w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (21,7 proc.), budownictwie (16,1 proc.) i handlu; naprawie pojazdów samochodowych (12,3 proc.). Przeznaczone były one głównie dla robotników przemysłowych i rzemieślników (29,1 proc.), specjalistów (23 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (12,4 proc.).

"W I kwartale 2017 roku zlikwidowano 78,8 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (91,6 proc.) oraz jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób (45,1 proc.). Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zanotowano w województwie mazowieckim - 16,1 tys. (20,4 proc.), śląskim - 10,1 tys. (13,4 proc.) i małopolskim - 7,7 tys. (9,8 proc.), natomiast najmniej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w województwie opolskim - 0,5 tys. (0,6 proc.), podlaskim - 0,7 tys. (0,9 proc. i warmińsko-mazurskim - 2,2 tys. (2,7 proc.)" - podał GUS.

GUS zaznaczył, że z analizy danych dla okresu I kwartał 2012 - I kwartał 2017 roku wynika, że tylko w jednym kwartale liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa od nowo utworzonych (IV kwartał 2012 r.), natomiast we wszystkich pozostałych kwartałach tendencja była odwrotna (przeważała liczba nowo utworzonych miejsc pracy).

"Począwszy od I kwartału 2016 roku, w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności" - dodano. 

 

 

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:GUS | miejsca pracy
POLECANE zwiń