Czy najlepiej zarabiający pracownicy zrezygnują z etatów w 2019 roku?

Sobota, 13 stycznia (05:00)

Zmiana w prawie ubezpieczeń społecznych sprawiła, że zwiększy się skłonność najbogatszych pracowników do rezygnacji z etatów.

Zdjęcie

Zmiany w składkach ZUS moga sporo namieszać /123RF/PICSEL
Zmiany w składkach ZUS moga sporo namieszać
/123RF/PICSEL

Zmiana dotyczy limitu przychodów od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Aktualnie kwota, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne jest limitowana i odpowiada trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Limit ten w 2017 r. to 127.890,00 zł. a w 2018 r. około 133 tys. zł.

Oferty pracy dla Ciebie

- Oznacza to, że jeżeli w danym roku kalendarzowym, w dowolnym jego momencie, pracownik uzyska przychód przekraczający tę kwotę, to od dalszego wynagrodzenia nie będzie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Golenia, prawnik i aplikant adwokacki firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy.

Reklama

Jednocześnie ustawodawca zniósł ograniczenie przy ustalaniu wysokości podstawy wymiaru emerytur i rent. Wynika z tego, że opłacanie składek od całości uzyskiwanego wynagrodzenia powinno powodować zwiększenie wysokości wypłacanej emerytury czy renty.

Czy najlepiej zarabiający pracownicy zrezygnują z etatów w 2019 roku? /MarketNews24


Komentarz:

Przedsiębiorcy apelują do rządu o powstrzymanie zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS .  Przeciwko zniesieniu limitu 30 -krotności składek na ZUS opowiadają się nie tylko przedsiębiorcy ale też związki zawodowe. Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego skrytykowała błyskawiczny sposób procedowania ustawy. Wspólne stanowisko podpisali NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych, BCC, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan. W liście do przedstawicieli rządu napisali, że tak doniosła zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych powinna być poddana wnikliwej analizie i konsultacjom społecznym. Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:rezygnacja z pracy
POLECANE zwiń