50+ wystawieni do wiatru?

Czwartek, 11 lutego 2016 (06:00)

Zdaniem ekspertów, pracodawcy nadal niechętnie zatrudniają seniorów. Co piąta firma nie zatrudnia osób w wieku 50+, a jedynie 12% pracodawców planuje w 2016 roku zwiększyć liczbę obecnych pracowników z tej grupy wiekowej.

Zdjęcie

Rynek pracowników 50+ ma problemy /123RF/PICSEL
Rynek pracowników 50+ ma problemy
/123RF/PICSEL

Dzieje się tak, mimo że firmy doceniają starszych pracowników, a szczególnie ich duże doświadczenie zawodowe, odpowiedzialność, dyspozycyjność czy zaangażowanie w realizację powierzonych zadań - wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Work Service. Zdaniem ekspertów, ten trend będzie musiał ulec zmianie, bo bez zaangażowania seniorów na rynku pracy polska gospodarka nie poradzi sobie z wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa.

Wyniki badania przeprowadzonego w grudniu 2015 roku przez Work Service pokazały, że przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni potencjału pracowników 50+. 21% firm deklarowało, że nie zatrudnia osób w tej grupie wiekowej. W najbliższych latach ten trend będzie musiał ulec zmianie, bo bez zaangażowania seniorów na rynku pracy polska gospodarka sobie nie poradzi.

Reklama

- Z danych GUS wynika, że polskie społeczeństwo jest jednym z szybciej starzejących się społeczeństw w Europie i liczba osób w wieku produkcyjnym, zdolnych do pracy, będzie maleć. Najnowsza prognoza demograficzna zakłada, że do 2050 roku ludność w Polsce wyniesie 33 mln 951 tys. osób, co w stosunku do roku 2013 oznacza zmniejszenie się ludności o 4,55 mln (12%). Co ważne, jeśli w tym samym czasie nie wzrośnie wskaźnik dzietności w Polsce, ten proces jest nieodwracalny - podkreśla Maciej Witucki, Prezes Work Service S.A.

Oferty pracy dla Ciebie

Pracodawcy w Polsce, myślący o swoim biznesie w perspektywie długofalowej, powinni brać te prognozy pod uwagę w celu budowania i wdrażania optymalnej polityki kadrowej. Coraz częściej będzie pojawiać się konieczność zatrudniania osób w wieku 50+, ze względu na malejącą liczbę osób w wieku produkcyjnym. A tymczasem z badań Work Service jasno wynika, że niewiele bo jedynie 20% pracodawców planuje zatrudnić w najbliższym czasie osoby w wieku 50 lat i starsze. Co ciekawe, wśród firm które zatrudniają już dziś osoby w tej grupie wiekowej, aż 64% nie zamierza rozszerzać swoich zasobów o takich pracowników.  

- Dostęp do wykwalifikowanych pracowników jest coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Skuteczna aktywizacja osób w wieku 50+ może pomóc w uzupełnieniu zasobów pracowniczych szczególnie w zawodach deficytowych. Starci pracownicy to osoby z wieloletnim stażem pracy, bogatym doświadczeniem zawodowym ale też ustabilizowaną sytuacją życiową - mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

- Zatrudnianie pracowników o tym profilu przynosi pracodawcom realne korzyści. Dla wielu firm międzypokoleniowe zespoły, których częścią są zarówno millenialsi jak i seniorzy, mogą przyczynić się do wzrostu efektywności i kreatywności w organizacji - dodaje Inglot.

Zdjęcie

Polski rynek pracy bez seniorów /&nbsp
Polski rynek pracy bez seniorów
/ 

Jak wynika z danych Work Service, dla 46% pracodawców największą wartością pracowników w grupie wiekowej 50+ jest duże doświadczenie zawodowe. Ponad 33% przedsiębiorstw docenia ich zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań, a niemal tyle samo respondentów ceni odpowiedzialność (30%) oraz dyspozycyjność (31%). Równie wartościowa okazuje się być lojalność, którą wskazało 27% pracodawców. Rzadko dostrzegane u seniorów są natomiast umiejętności takie jak szybkość uczenia się, czy umiejętność radzenia sobie ze stresem, które wskazało kolejne po 4% pracodawców.

- Każdy pracownik, senior również, powinien mieć możliwość pracy w środowisku, które nie tylko czerpie z jego własnych kompetencji i zasobów, ale także daje szansę na rozwój i nabycie nowych umiejętności. To są inne obszary dla młodych, a inne dla starszych pracowników. Jednak z naszych badań wynika, że 76% pracodawców nie posiada programów rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+ - powiedział Krzysztof Inglot.

Zdjęcie

Coraz częściej będzie pojawiać się konieczność zatrudniania osób w wieku 50+ /&nbsp
Coraz częściej będzie pojawiać się konieczność zatrudniania osób w wieku 50+
/ 

Pracodawcy, którzy zadeklarowali posiadanie w firmie programów pracowniczych dla osób w grupie wiekowej 50+, najczęściej wymieniali dofinansowanie do opieki medycznej (30%), dostęp do kursów i zajęć doszkalających (23%), elastyczny czas pracy i możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (15%), a także zajęcia z młodszymi pracownikami czy pracę w charakterze mentora młodszych i nowych pracowników.

Badanie "Postawy pracodawców wobec seniorów na rynku pracy" zostało przeprowadzone przez firmę Work Service na celowej próbie 143 przedsiębiorstw. Próbę dobrano z ogólnopolskiej bazy klientów Grupy Work Service. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w grudniu 2015 r.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
POLECANE zwiń