12 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pracą Dzieci

Czwartek, 12 czerwca 2014 (06:00)

Każdego dnia na świecie pracują 352 miliony dzieci. Często w zamian otrzymują jedynie niewielkie wynagrodzenie lub posiłek. ​Światowy Dzień Walki z Pracą Dzieci obchodzimy 12 czerwca.

Zdjęcie

Każdego dnia na świecie pracują 352 miliony dzieci /AFP
Każdego dnia na świecie pracują 352 miliony dzieci
/AFP

Wśród pracujących dzieci aż 180 milionów jest zmuszanych do pracy w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Dzieci wykonują prace ponad swoje siły i umiejętności, a tym samym są pozbawione szczęśliwego i spokojnego dzieciństwa. Pracują w kopalniach, zakładach przemysłowych, obsługują ogromne maszyny, stykają się z chemikaliami i pestycydami. Bardzo często nie mają zapewnionych podstawowych środków bezpieczeństwa i opieki medycznej.
Dlatego, aby zwrócić uwagę na ten problem, z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Pracy - MOP w 2002 roku został ustanowiony Światowy Dzień Walki z Pracą Dzieci. Z tej okazji w wielu krajach odbędą się debaty polityczne, występy, koncerty i festyny. Ich celem jest propagowanie działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci.
Najwięcej dzieci pracuje w krajach rozwijających się. Problem ten jest szczególnie poważny w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie niemal co trzecie dziecko między 5. a 14. rokiem życia jest zmuszone do podjęcia działalności zarobkowej. Najwięcej pracujących dzieci mieszka w Azji, bo aż 127 milionów. Często wykorzystywane są ich zdolności manualne, na przykład w warsztatach tkackich lub szwalniach.
Najwięcej na świecie nieletnich pracowników jest w Indiach. Według danych MOP, pracuje tam ponad 12,5 miliona dzieci z czego 20 procent to bardzo źle traktowani służący. Inne organizacje mówią nawet, że liczba pracujących dzieci jest znacznie większa i może sięgać nawet 45. milionów.
W 2010 roku z okazji Dnia Walki z Pracą Dzieci, MOP opublikowała raport - "Go for the Goal: End Child Labour", który zakładał wyeliminowanie najcięższych form pracy dzieci do 2016 roku.

Pracujące polskie dzieci


W Polsce Kodeks Pracy zabrania zatrudniania dzieci poniżej 16. roku życia, choć przepisy przewidują wyjątki od tej zasady. Kodeks pracy nie przewiduje jednak dolnej granicy wieku dzieci, które mogą być zatrudnione.
Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko poniżej 16. roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Działalności reklamowej lub artystycznej nie można mylić z promocją. Dlatego na przykład, dwunastolatek nie może być zatrudniony przy rozdawaniu ulotek.
Aby dziecko mogło podjąć pracę, konieczna jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka. Zezwolenie musi też wydać inspektor pracy.
Inne zasady dotyczą pracy młodocianych, czyli młodzieży w wieku od 16. do 18. lat. Pracodawca może ich zatrudniać tylko w celu przygotowania do pracy zawodowej lub do prac lekkich, na przykład sezonowych. Przepisy zabraniają też zatrudniania ich między innymi, przy pracach związanych z produkcją i sprzedażą alkoholu. Młodociani nie mogą też pracować w nocy, czy w godzinach nadliczbowych.
Międzynarodowa Organizacja Pracy zajmuje się problemami pracowników, w tym kwestiami dotyczącymi ograniczania zasięgu pracy dzieci, ochroną praw, poprawianiem warunków pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleniami. Została utworzona w 1919 roku na paryskiej konferencji pokojowej, jako organizacja Ligi Narodów. Po drugiej wojnie światowej stała się organizacją afiliowaną przy ONZ. W 1969 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń