Skuteczne CV

Przywództwo

Przywództwo może przejawiać się w twoim doświadczeniu menedżerskim lub chęci, z jaką przyjmujesz na siebie odpowiedzialność, nawet jeśli nie byłeś nigdy kierownikiem zespołu ani przełożonym. Wielu pracodawców poszukuje zdolności przywódczych u swoich potencjalnych kandydatów do pracy. Czy kiedykolwiek kierowałeś:

 1. Pracą choćby jednego człowieka?
 2. Przebiegiem spotkania lub konferencji?
 3. Grupą studentów podczas rozwiązywania problemu?
 4. Choćby najmniejszą organizacją bądź stowarzyszeniem w trakcie studiów?

Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów

Ten zbiór umiejętności jest szczególnie poszukiwany w branży biznesowej i naukowej, np. usługach finansowych, konsultingowych. Czy w przeszłości analizowałeś:

Reklama

 1. Dane i założenia, aby znaleźć odpowiedź na skomplikowany problem?
 2. Wiele informacji, aby wysnuć z nich ogólne wnioski?
 3. Przeprowadzałeś badania, które wymagały sformułowania hipotezy i zebrania danych, które ją obalą lub potwierdzą?

Efektywność

Coraz częściej pracodawcy - nawet ci z trzeciego sektora (organizacje non-profit) - chcą dowodu na to, że potrafisz poprowadzić projekt do końca i to z fantastycznym wynikiem. Twoje CV powinno sugerować, że jesteś ambitny, zmotywowany, przykładasz wagę do szczegółów i że jesteś w stanie poświęcić energię na osiągnięcie celu wyznaczonego przez pracodawcę. Czy kiedykolwiek:

 1. Wyszedłeś poza wyznaczony zakres obowiązków i zrobiłeś jeszcze więcej niż to, czego oczekiwał od ciebie przełożony (np. prezes organizacji studenckiej)?
 2. Przekroczyłeś założony plan (rozdałeś więcej ulotek, zachęciłeś większą ilość osób do wypełnienia ankiety, pozyskałeś sponsorów)?
 3. Ustaliłeś sobie ambitny plan i go osiągnąłeś (np.: start w zawodach sportowych, zakwalifikowanie się do konkursu studenckiego, przyjęcie na seminarium magisterskie do wybitnego profesora, zdanie egzaminu FCA)?
 4. Wypracowałeś nowy pomysł lub inicjatywę?

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:stypendium | pracodawcy | rekrutacja
POLECANE zwiń