Zarobki w nauce i szkolnictwie w 2016 r.

Wtorek, 25 kwietnia 2017 (06:00)

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku, mediana miesięcznych płac w nauce i szkolnictwie wynosiła 3200 zł brutto. 25 proc. pracowników zarabiało 4249 zł i więcej, a 25 proc. zarabiało 2500 zł i mniej. Wyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w szkolnictwie i szkolnictwie wyższym. Mediany ich zarobków to odpowiednio 3500 zł oraz 3800 zł. Mniej zarabiali natomiast pracownicy placówek naukowo-badawczych (3000 zł).

Zdjęcie

Najwyższe płace otrzymywali profesorowie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wynosiła 6900 zł /123RF/PICSEL
Najwyższe płace otrzymywali profesorowie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wynosiła 6900 zł
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zdecydowanie najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy nauki i szkolnictwa zatrudnieni w Warszawie. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 4000 zł. W miastach powyższej 100 tys. mieszkańców zarobki w tej branży były o około 800 zł niższe.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Spośród wybranych stanowisk najwyższe płace otrzymywali profesorowie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wynosiła 6900 zł. Najmniej zarobili nauczyciele stażyści (2265 zł) i nauczyciele wychowania przedszkolnego (2400 zł).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy o stażu pracy dłuższym niż 16 lat. Mediana płac w ich przypadku wyniosła 3600 zł. Pracownicy o stażu równym lub krótszym niż rok zarabiali o 1200 zł mniej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wyżej wynagradzani byli pracownicy zatrudnieni w placówkach państwowych. Mediana ich zarobków wynosiła 3400 zł. Niższe płace otrzymywali pracownicy zatrudnieni w placówkach prywatnych i podlegających samorządom, jednak różnice te nie były duże (około 350 zł różnicy).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Pracownicy zatrudnieni w nauce i szkolnictwie posiadający tytuł doktora zarabiali więcej niż pracownicy bez tego dyplomu. Mediana ich płac wyniosła 4300 zł i była o 38 proc. wyższa od pracowników bez doktoratu.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Jagoda Zygiert
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, interviewme.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce | szkolnictwo
POLECANE zwiń