Zarobki w branży meblarskiej w 2016 roku

Wtorek, 24 stycznia 2017 (06:00)

​W roku 2016 w ramach raportu płacowego Sedlak & Sedlak po raz pierwszy zostały przebadane stawki wynagrodzeń oferowane w branży meblarskiej. W zestawieniu ujęte zostało 19 zakładów produkcyjnych. W poniższym artykule przedstawiamy kluczowe wnioski płynące z raportu.

Zdjęcie

Pracownicy fizyczni w meblarstwie otrzymywali wynagrodzenie w przedziale 2520 zł a 3060 zł /123RF/PICSEL
Pracownicy fizyczni w meblarstwie otrzymywali wynagrodzenie w przedziale 2520 zł a 3060 zł
/123RF/PICSEL

Wynagrodzenia na szczeblach organizacji

Wykres 1. przedstawia wynagrodzenie całkowite brutto jakie było oferowane w 2016 roku pracownikom na poszczególnych szczeblach zatrudnienia.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Z wykresu 1. wynika, ze najwyższe stawki oferowane były dyrektorom pionu. Połowa z nich zarobiła w przedziale 13 787 zł a 21 683 zł. Zdecydowanie mniejsze wynagrodzenie otrzymali kierownicy, gdzie 25 proc. z nich otrzymało pensje niższe niż 5933 zł. Nadal były to jednak zarobki o prawie 1000 zł wyższe niż w przypadku specjalistów, gdzie tylko 25 proc. z nich zarobiło więcej niż 4928 zł. Najmniej w 2016 roku zarobili pracownicy fizyczni, którzy otrzymali wynagrodzenie w przedziale 2520 zł a 3060 zł.

Wynagrodzenia w branży drzewno - meblarskiej a inne branże

Wykres 2. prezentuje porównanie stawek oferowanych w branży meblarskiej z ogółem firm biorących udział w badaniu.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Z wykresu 2. wynika, że stawki wynagrodzenia całkowitego oferowane w branży drzewno - meblarskiej są znacząco niższe niż w pozostałych branżach. Zdecydowanie niższe płace względem rynku otrzymali w 2016 roku przede wszystkim kierownicy i dyrektorzy pionów. Jednak o około 14 proc. niższe wynagrodzenia otrzymali też specjaliści i pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni.

Wynagrodzenia na stanowiskach

Analizie poddane zostały także dane dotyczące poszczególnych stanowisk. W sumie przebadanych zostało 57 stanowisk w większości związanych z produkcją. Poniżej prezentujemy wynagrodzenia oferowane na niektórych z nich. Połowa brygadzistów w dziale produkcji mogła liczyć na stawki w przedziale 3339 - 3874 zł. Jest to wynagrodzenie niemal o 1000 zł wyższe niż to oferowane operatorom lub ustawiaczom maszyn, których wynagrodzenie całkowite w większości przypadków nie przekroczyło 3000 zł. Stolarze w przemyśle drzewno - meblarskim zarobili w 2016 roku podobne kwoty co operatorzy/ustawiacze maszyn. Najwyższe wynagrodzenie w przedstawionej grupie otrzymali technologowie, których połowa zarobiła w przedziale 3569 - 4500 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Podsumowanie

Badanie wykazało, że wynagrodzenia w branży drzewno - meblarskiej w znacznym stopniu odbiegają od wynagrodzeń w innych branżach. Im wyższy szczebel zatrudnienia, tym większa dysproporcja względem płac na rynku.

Wewnątrz samej branży możemy z kolei zauważyć tendencję do znacznej dysproporcji płac pomiędzy szczeblami zatrudnienia. Im wyższy szczebel, tym szybciej oferowane stawki rosły.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Konrad Akowacz
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń