Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2017 roku

Poniedziałek, 9 kwietnia (06:00)

Połowa osób pracujących w 2017 roku w województwie pomorskim zarabiała od 3061 do 6000 zł brutto miesięcznie. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w tym regionie wyniosła 4199 zł brutto.

Schemat 1. Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2017 roku (brutto w zł)

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób w różnym wieku

Wykres 1. przedstawia mediany wynagrodzeń całkowitych osób w różnym wieku, pracujących w województwie pomorskim.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Reklama

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

Wynagrodzenia w różnych miejscowościach

Mapa 1. przedstawia medianę miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w różnych miejscowościach w województwie pomorskim.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wykształcenie

Tabela 1. przedstawia rozkład wynagrodzeń osób z różnym wykształceniem, pracujących w województwie pomorskim w 2017 roku.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Znajomość angielskiego

Mediana wynagrodzeń osób znających język angielski na poziomie podstawowym oraz nie znających go wcale wyniosła 3500 zł. Osoby ze znajomością średniozaawansowaną tego języka zarabiały przeciętnie 4210 zł brutto. Z kolei użytkownicy zaawansowani otrzymywali 5500 zł brutto.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Branże

Wykres 3. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w wybranych branżach.

Wykres 3. Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w wybranych branżach w województwie pomorskim w 2017 roku (brutto w zł)

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne; mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne; górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł; dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc.% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.
- - - - -

Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54 proc. mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80 proc. pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

- - - - -

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń: http://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki | pomorze
POLECANE zwiń