Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2015 roku

Środa, 17 lutego 2016 (05:53)

Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku były technologie informatyczne (IT), gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5700 zł - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowała się bankowość z medianą płac w wysokości 5000 zł brutto miesięcznie. Trzecie miejsce na podium zajęła telekomunikacja, gdzie mediana wynosiła 4772 zł.

Zdjęcie

Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku były technologie informatyczne (IT), gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5700 zł /123RF/PICSEL
Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku były technologie informatyczne (IT), gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5700 zł
/123RF/PICSEL

Z kolei najniższe wynagrodzenia odnotowano ex aequo w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce, gdzie mediana zarobków wyniosła 2900 zł brutto, czyli była aż o 49 proc. niższa niż w najwyżej opłacanej branży. Na trzecim miejscu najniżej opłacanych branż znalazł się sektor publiczny z medianą płac 3100 zł miesięcznie.

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2015

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyżej opłacani dyrektorzy byli w IT i w bankowości, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 15 000 zł brutto miesięcznie. Zatrudnieni na najwyższym szczeblu zarządzania w kulturze i sztuce, aby zarobić pensję dyrektorów z bankowości lub IT, musieliby przepracować ponad 3 miesiące. Największe różnice były pomiędzy zarobkami kierowników i dyrektorów. W usługach dla ludności czy w bankowości dyrektorzy zarabiają dwa razy więcej niż menedżerowie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wśród najwyżej opłacanych branż w poszczególnych województwach znalazły się: IT (w jedenastu województwach), energetyka i ciepłownictwo (w dwóch województwach) oraz telekomunikacja, bankowość i przemysł ciężki (każda z wymienionych w jednym regionie). Najniżej opłacaną branżą są usługi dla ludności (w ośmiu województwach), następnie kultura i sztuka (siedmiokrotnie) oraz nauka i szkolnictwo (w jednym regionie).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zarobki kobiet i mężczyzn

W ubiegłym roku mężczyźni zarabiali najwięcej w bankowości. Mediana ich zarobków wyniosła 6300 zł brutto miesięcznie, a co czwarty zatrudniony otrzymywał 10 000 zł i więcej. Wysokie zarobki panów odnotowano również w IT, gdzie mediana płac wyniosła 6000 zł. Średnio o połowę niższe wynagrodzenia mężczyźni otrzymywali w usługach dla ludności oraz w kulturze i sztuce, mediana wynagrodzeń w tych branżach wyniosła kolejno 3100 i 3200 zł. Ponadto, co czwarty zatrudniony w usługach dla ludności otrzymywał 2272 zł i mniej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2015 roku kobiety najwięcej zarabiały w branży IT, gdzie mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4900 zł brutto miesięcznie. Na drugim miejscu w zestawieniu pań uplasowała się bankowość, gdzie połowa kobiet otrzymywała miesięcznie 4265 zł i więcej. Najniższe wynagrodzenia (tak samo, jak mężczyźni) otrzymywały zatrudnione w usługach dla ludności i w kulturze i sztuce. W tych branżach mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno 2700 oraz 2800 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Ewelina Jurczak
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 4500 zł.
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń