Czy wynagrodzenia wzrosną w 2014 roku?

Poniedziałek, 6 stycznia 2014 (06:00)

Instytucje zajmujące się komentowaniem polityki gospodarczej już prezentują prognozy na przyszłość. O ile według nich wzrosły płace w 2013 roku? Czy nowy 2014 rok przyniesie podwyżki wynagrodzeń?

Zdjęcie

Jak zmienią się nasze wynagrodzenia w 2014 roku? /123RF/PICSEL
Jak zmienią się nasze wynagrodzenia w 2014 roku?
/123RF/PICSEL

Podsumowanie roku 2013

Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w 2013 roku przedstawione przez różne instytucje są do siebie dość zbliżone. Na  najwyższy wzrost płac wskazuje Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według tych dwóch instytucji, zarobki Polaków w 2013 roku wzrosły odpowiednio o 3,2 proc. i 3,1 proc. Na nieco niższy, bo 2,6 proc., wzrost wskazuje Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką i Społeczeństwem (WSI). Według Komisji Europejskiej (KE) płace nominalne w Polsce w 2013 roku wzrosły o 2,5 proc., natomiast według Ministerstwa Finansów (MF) - o 2,4 proc.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Na wykresie 2. przedstawiono prognozy dotyczące wzrostu wynagrodzeń realnych w 2013 roku. Na najwyższe podwyżki płac Polaków wskazuje IBnGR.  Według Instytutu wysokość zarobków w 2013 roku finalnie zwiększy się o 2,2 proc. MF i KE zakładają, że nasze płace wzrosną odpowiednio o: 1,6 proc. lub 1,5 proc. Na najniższą - 1,2 proc. - zmianę płac wskazuje WSI.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Prognozy z 2012 vs prognozy z 2013

W tabeli 1. zestawiono z sobą prognozy dotyczące wzrostu wynagrodzeń opracowane przez instytucje zajmujące się komentowaniem polityki gospodarczej w 2012 i w 2013 roku. Predykcje te dotyczą zmian wysokości płac w 2013 roku. Najwyższe różnice w zaprezentowanych prognozach zaobserwowano w predykcjach opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Tworząc ekstrapolację opublikowaną w czwartym kwartale 2012 roku MF wykazało się dużym optymizmem. Założyło, że płace nominalne Polaków w 2013 roku wzrosną o 4,6 proc. Prognozy przedstawione w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok są zdecydowanie niższe. Zgodnie z nimi nasze płace w 2013 roku wzrosły o 2,4 proc., czyli o 2,2 pp. mniej niż zakładano w 2012 roku.Najmniejszą rozbieżność odnotowano w predykcjach OECD i NBP. Wynosiła ona odpowiednio: 0,6 pp. i 0,8 pp. W aktualnych prognozach instytucje te wskazują, że w 2013 roku płace Polaków wzrosną o 3,1-3,2 proc.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Prognozy dotyczące zmian wynagrodzeń realnych prezentowane w 2012 i 2013 roku również się od siebie różnią. Ministerstwo Finansów w 2012 roku założyło, że płace Polaków wzrosną w 2013 roku o 1,9 proc. W predykcji opublikowanej w 2013 roku instytucja ta przewiduje, że wzrost ten będzie o 0,3 p.p. niższy. Optymistyczniej niż w 2012 roku na nasze wynagrodzenia patrzy IBnGR i KE. Instytucje te zakładały, że nasze płace w 2013 roku wzrosną odpowiednio o 0,9 proc. lub 0,8 proc. W prognozach opublikowanych w 2013 roku informują, że zgodnie z ich obliczeniami wynagrodzenia realne wzrosną według IBnGR o 2,2 proc., natomiast według KE o 1,5 proc. Predykcje dotyczące zwiększenia się siły nabywczej płac Polaków instytucje te zwiększyły o 1,3 pp. (IBnGR) i 0,7 pp. (KE).

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Prognozy na 2014 rok

Prognozy prezentowane przez różne instytucje dotyczące nominalnego wzrostu wynagrodzenia Polaków w 2014 roku są do siebie dosyć zbliżone. Na najwyższe podwyżki płac wskazuje Narodowy Bank Polski. W raporcie o inflacji z listopada 2013 roku instytucja ta przewiduje, że zarobki Polaków w 2014 roku zwiększą się o 3,9 proc. Na nieco niższy wzrost wskazuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Podaje ona, że Polaków czekają podwyżki wynoszące 3,7 proc. Ministerstwo Finansów zakłada 3,5 proc. wzrost wynagrodzeń, natomiast Komisja Europejska - 3,1 proc.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Na schemacie 1. przedstawiono prognozy analityków ankietowanych przez NBP. Według nich mediana wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku wyniesie 3,5 proc. Najbardziej pesymistyczne predykcje zakładają, że podwyżki płac nie przekroczą 2,5 proc., natomiast, te najbardziej optymistyczne, że wynagrodzenia Polaków wzrosną o 4,1 proc.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

O ile wzrosną wynagrodzenia realne? Największym optymizmem wykazuje się Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Według jego analityków płace realne Polaków wzrosną o 2,6 proc. Natomiast Ministerstwo Finansów i Komisja Europejska wskazują, że wynagrodzenia realne zwiększą się o 1,0-1,1 proc.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013 planowane podwyżki w okresie maj 2013 - kwiecień 2014 wyniosą średnio 3,7 proc. Pamiętać należy, że dane te dotyczą przedsiębiorstw biorących udział w badaniu i zakładających zwiększenie wynagrodzeń. Najwyższe podwyżki otrzymają pracownicy fizyczni i specjaliści. Mediana wzrostu ich płac wyniesie 4,0 proc. O 0,2 pp. mniej wzrosną wynagrodzenia pracowników wsparcie i kadry zarządzającej. Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013 najniższe podwyżki otrzymają osoby zasiadające w zarządzie przedsiębiorstwa oraz władze firmy. Mediana wzrostu ich płac wyniesie 3,0 proc. Należy zaznaczyć, że aż 32 proc. przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, w ogóle nie planowała wprowadzać  jakichkolwiek podwyżek płac we wskazanym okresie.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń