Zarobki

 • MOP: przy obecnym tempie płace kobiet i mężczyzn będą równe za 70 lat

  Pensje kobiet pozostaną w tyle za płacami mężczyzn jeszcze przez 70 lat, jeśli utrzyma się obecne, powolne tempo zmniejszania różnic między wysokością płac - ocenia Międzynarodowa Organizacja Pracy w raporcie opublikowanym w piątek na jej stronie internetowej. Czytaj więcej

 • Wynagrodzenia w handlu w 2014 roku

  Dzisiaj, 6 marca (05:55) 107

  Mediana wynagrodzeń w branży handlowej wyniosła 3700 zł brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Co czwarty pracownik firm zajmujących się handlem zarabiał 6300 zł i więcej, a 25 proc. otrzymywało 2500 zł i mniej. Czytaj więcej

 • Wynagrodzenia po studiach podyplomowych w 2014 r.

  Pracownicy z wykształceniem podyplomowym w ubiegłym roku zarabiali przeciętnie 5300 zł brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Co czwarta osoba z takim wykształceniem otrzymywała 8700 zł i więcej. Czytaj więcej

 • Wynagrodzenia w Polsce Wschodniej w 2014 roku

  W 2014 roku mediana wynagrodzeń wyniosła 4150 zł - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Kwota ta była wyższa o 30 proc. niż mediana wynagrodzeń pracowników z Polski Wschodniej. Czytaj więcej

 • Kobiety czy mężczyźni - kto w 2014 roku zarabiał więcej?

  W ubiegłym roku mężczyźni przeciętnie zarabiali 4600 zł, a kobiety 3600 zł — wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Największa rozpiętość przeciętnych wynagrodzeń, wynosząca 2000 zł, wystąpiła wśród najwyżej opłacanych 25 proc. kobiet i mężczyzn. Czytaj więcej

 • W IT, przemyśle i energetyce spodziewane są dwucyfrowe wzrosty płac

  Rynek pracy staje się coraz korzystniejszy dla pracowników. Płace idą w górę średnio o ponad 3 proc., w niektórych sektorach wzrosty są dwukrotnie wyższe, szczególnie w bardziej wyspecjalizowanych dziedzinach. W tym roku dysproporcja we wzroście wynagrodzeń będzie również widoczna. Na największe podwyżki, nawet dwucyfrowe, mają szanse pracownicy IT, energetyki i przemysłu. Czytaj więcej

 • Ile zarabiają humaniści?

  Wtorek, 24 lutego (06:00) 37
  Ile zarabiają humaniści?

  Co drugi absolwent studiów humanistycznych zarabiał w 2014 roku nie mniej niż 4000 zł — wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Magistrzy zarabiali przeciętnie o 650 zł niż pracownicy z tytułem zawodowym licencjata. Czytaj więcej

 • Kierunki techniczne i humanistyczne - po których zarobisz najwięcej?

  Wśród absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych najwyższe wynagrodzenia otrzymywali psycholodzy. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4322 zł brutto. Natomiast spośród absolwentów kierunków technicznych najwięcej zarabiały osoby po elektronice i automatyce - przeciętnie 6200 zł brutto. Czytaj więcej

 • Wynagrodzenia w branżach w 2014 roku: Najwyższe w IT, najniższe w kulturze i sztuce

  Najwyżej opłacaną branżą, podobnie jak w ubiegłych latach, pozostawało w 2014 roku IT. Przeciętne wynagrodzenie w branży IT w 2014 roku wynosiło 6000 zł. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto dla wszystkich badanych wyniosła 4150 zł i stanowiła 69 proc. mediany wynagrodzeń w IT - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Czytaj więcej

 • Bauer może potrącić do 450 euro

  Niedziela, 15 lutego (06:00) 74
  Bauer może potrącić do 450 euro

  Od 1 stycznia obowiązuje w Niemczech godzinowa stawka minimalna 8,50 euro, ale w branży rolniczej (oraz w gastronomii i turystyce) przejściowo płaci się nieco mniej: 7,40 euro/h (w landach zachodnich), 7,20 euro/h (w landach wschodnich). Czytaj więcej