Wiadomości

 • Firmom coraz trudniej pozyskiwać pracowników. Jednak Polska ma problem z bezrobociem wśród młodych

  Stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 7 proc. Według metodologii Eurostatu we wrześniu wyniosła 4,6 proc., co stawia nas w gronie państw o najniższym bezrobociu w całej Unii Europejskiej. Za niskimi wskaźnikami są jednak schowane mniej optymistyczne dane. Wciąż są województwa, w których utrzymuje się dwucyfrowy wskaźnik bezrobocia, niepokojące są też wskaźniki dotyczące skali tego zjawiska wśród osób poniżej 25 roku życia. Poza tym jedną z przyczyn niskiego bezrobocia jest wciąż utrzymująca się emigracja. Czytaj więcej

 • Zarobki w Polsce na tle zarobków w Stanach Zjednoczonych

  W czasach głębokiego PRL-u wyjazd do Stanów Zjednoczonych był marzeniem wielu Polaków. Ameryka, na tle polskiego socjalizmu jawiła się jako prawdziwe eldorado, a perspektywa zarabiania w dolarach była szczytem marzeń. Od tamtych czasów sporo się jednak zmieniło. Warto więc przeanalizować, jakie zmiany zachodziły w wynagrodzeniach w obu krajach w ostatnich latach. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy różnice w zarobkach nadal są istotne. Czytaj więcej

 • Blisko 14 procent Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę

  Niespełna 14 proc. Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku. To wynik porównywalny ze wskazaniem sprzed pół roku i o 2 pp. wyższy niż przed rokiem – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków VII” publikowanego przez Work Service. Najczęściej wskazywanym kierunkiem wyjazdów są znów Niemcy, które wyprzedziły Wielką Brytanię i Norwegię. Co ciekawe dobra praca w kraju coraz częściej zatrzymuje Polaków na rodzimym rynku pracy, choć różnice płacowe nadal stanowią najsilniejszy czynnik emigracyjny. Czytaj więcej

 • Pięć mitów na temat relacji z szefem

  Relacje z przełożonym mogą istotnie wpłynąć na nasze zadowolenie z pracy. Mówi się nawet, że przychodzi się do firmy, a odchodzi od szefa. Pracuj.pl sprawdza, ile jest prawdy w tym powiedzeniu - czy stosunki z menedżerem wpływają na decyzję o zmianie pracy i jak Polacy oceniają swoje relacje z przełożonymi? Czytaj więcej

 • "Neue Zürcher Zeitung": Polska staje się krajem imigracji zarobkowej

  Polska gospodarka nie będzie mogła kwitnąć bez imigracji zarobkowej z Ukrainy. Będzie też musiała tolerować cudzoziemców różnego pochodzenia - stwierdza "Neue Zürcher Zeitung" ("NZZ"). Czytaj więcej

 • Zaliczenie ogólnego stażu pracy do równoległego zatrudnienia

  Staż pracy można potwierdzić wszelkimi dokumentami stosowanymi powszechnie w stosunkach pracy (por. wyrok SN z 4 czerwca 2008 r., sygn. akt II PK 292/07, OSNP 2009/19-20/259). Czytaj więcej

 • Coraz trudniej przekonać ludzi do zmiany pracy

  Dobre dane opublikował Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia w październiku wynosiła tylko 6,6 proc., co jest najlepszym wynikiem od ponad 26 lat. To oznacza, że w porównaniu z poprzednim miesiącem spadło o 0,2 proc. Tym razem bezrobocie jest o 1,6 punktu procentowego niższe od tego 12 miesięcy temu. Czytaj więcej

 • Jakich pracowników poszukują pracodawcy?

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spada, a pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do zatrudnienia. Wciąż największe szanse na dobrą pracę mają specjaliści IT, inżynierowie i znawcy rynków finansowych. Czytaj więcej

 • Polacy nie wierzą w powroty rodaków z emigracji

  Polacy nie wierzą w rychłe powroty rodaków z emigracji. Rządzący od lat starają się zachęcić obywateli naszego kraju do powrotu z zagranicy, jednak na razie takie apele nie odnoszą skutku. Czytaj więcej

 • Niebezpieczne zmiany dotyczące urlopów

  Do marca 2018 r. ma powstać nowa wersja Kodeksu pracy. Pracownikowi na umowie o pracę będzie od razu przysługiwać 26-dniowy urlop. Ma jednak zniknąć możliwość dorabiania na urlopie u innego pracodawcy, albo dla naszej firmy, ale na podstawie innej umowy. Czytaj więcej