Ponad połowa Polaków rozważających emigrację nie pracuje

Środa, 11 maja 2016 (05:56)

19 proc. Polaków, aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy, rozważa emigrację zarobkową - wynika z najnowszego raportu Work Service "Migracje zarobkowe Polaków". Oznacza to wzrost o 4 p.p. w stosunku do jesieni ubiegłego roku. To grupa 4 mln osób, a więc niemal 13 proc. całej dorosłej populacji Polski. Warto zauważyć, że wynik jest na podobnym poziomie co rok i dwa lata temu o tej samej porze.

Zdjęcie

Ponad połowa Polaków rozważających emigrację nie pracuje /123RF/PICSEL
Ponad połowa Polaków rozważających emigrację nie pracuje
/123RF/PICSEL

53 proc. z nich to osoby niepracujące lub bez własnych dochodów. Do tej pory o wyjeździe częściej myślały osoby zatrudnione na etatach. Dobra sytuacja na rynku pracy w Polsce wpływa na decyzje emigracyjne i wybory Polaków, dlatego o wyjeździe częściej myślą osoby, które nie widzą dla siebie perspektyw rozwoju w kraju.

Z danych raportu "Migracje zarobkowe Polaków" wynika, że niemal co piąty Polak (19 proc.) rozważa wyjazd za granicę do pracy. 7,1 proc. naszych rodaków czyli 1,5 mln osób jest zdecydowanych na wyjazd, co oznacza wzrost o 1,8 p.p. (225 tys. osób) w stosunku do jesieni ubiegłego roku.

Reklama

Zdjęcie

  /&nbsp
 
/ 

- Migracje zarobkowe są naturalnym zjawiskiem w zglobalizowanej gospodarce i przy otwartych granicach. Perspektywa wyższego wynagrodzenia i większy komfort życia sprawiają, że Polacy rozważają emigrację, szczególnie, że są cenieni w świecie za wysokie kwalifikacje, pracowitość i profesjonalizm. Dlatego chętnie są zatrudniani przez zagranicznych pracodawców - mówi Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service S.A. - Dla naszej gospodarki to coraz większe wyzwanie, aby zatrzymać najlepsze kadry w kraju, bo liczba osób w wieku produkcyjnym maleje, a przy tym rośnie zapotrzebowanie na pracowników - dodaje Maciej Witucki.

Profil potencjalnego emigranta

Obecnie aż 53 proc. osób niepracujących rozważa wyjazd zagraniczny za pracą, w tym 27 proc. to osoby bezrobotne, a 24 proc. uczące się. To duża zmiana w porównaniu z poprzednim badaniem, kiedy o emigracji najczęściej myślały osoby zatrudnione na etat. Jesienią ubiegłego roku 39 proc. niepracujących myślało o zatrudnieniu za granicą. Jednocześnie wśród rozważających emigrację zarobkową ponad połowę stanowią osoby bez dochodów własnych. O wyjeździe najczęściej myślą ludzie ze wsi i miast do 100 tys. mieszkańców. Co trzeci Polak rozważający pracę za granicą pochodzi ze wschodniej Polski. Jeśli chodzi o wiek badanych, najczęściej o emigracji zarobkowej myślą osoby młode do 35 roku życia (62 proc.). W grupie wiekowej 18-24 lata wyjazd rozważa co trzeci badany. O 11 p.p. spadła natomiast gotowość do emigracji starszych Polaków.

- Najnowsze dane wskazują, że nastąpiła znacząca zmiana jeśli chodzi o sytuację zawodową osób, które mają plany emigracyjne. Już nie pracownicy etatowi, a osoby niepracujące częściej myślą o życiu za granicą i w wyjeździe upatrują swoją szansę na znalezienie pracy. Niestety nadal 62 proc. osób młodych myśli o emigracji, a to oni stanowią kluczowe zaplecze dla polskiej gospodarki na najbliższe lata - mówi Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service S.A. Nasze badanie odzwierciedla także sytuację gospodarczą w Polsce. - Emigrację częściej rozważają osoby z regionów słabiej rozwiniętych i o wyższym poziomie bezrobocia - dodaje.

Powody i bariery emigracji

Głównym i niezmiennym powodem, który skłania Polaków do emigracji są wyższe niż w Polsce zarobki. Powód ten wskazało niemal 79 proc. osób, które zamierzają wyjechać w ciągu najbliższego roku. Drugim w kolejności powodem jest wyższy standard życia (59 proc.). Jako główny czynnik decydujący o pozostaniu w kraju Polacy wskazują przywiązanie do rodziny i bliskich. Aż 71 proc. badanych z tego powodu nie zdecydowałoby się na wyjazd. Co ważne 37 proc. Polaków nie chce opuszczać ojczyzny ze względu na atrakcyjną pracę w kraju, co jest kolejnym dowodem na poprawę sytuacji na polskim rynku pracy.

Preferowane kraje emigracji

Polacy rozważający emigrację najczęściej wskazywali chęć wyjazdu do Niemiec (34 proc.), Wielkiej Brytanii (18 proc.) i Holandii (6 proc.). To druga edycja badania, w której nasz zachodni sąsiad wyprzedził Zjednoczone Królestwo. Z pierwszej trójki krajów emigracyjnych wypadła natomiast Norwegia. Wśród preferowanych kierunków wyjazdów nadal dominują kraje Unii Europejskiej (72 proc.). O 9 p.p. wzrosła liczba osób, które nie są w stanie wskazać miejsca ewentualnej emigracji i wynosi aktualnie 14 proc.

Zdjęcie

  /&nbsp
 
/ 

- Bliskość geograficzna, a także otwarty rynek i uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i rozliczaniem pracy ma duży wpływ na decyzje Polaków odnośnie kierunków wyjazdu. Po raz drugi Niemcy wyprzedziły Wielką Brytanię, na co wpływ mogło mieć wprowadzenie u naszego zachodniego sąsiada ustawowej płacy minimalnej na poziomie 8,5 euro, a także stosunkowo bliska odległość z miejsca pracy do domu rodzinnego - mówi Krzysztof Inglot. - Wzrost liczby osób, które nie są w stanie wskazać miejsca wyjazdu może oznaczać, że rozważanie wyjazdu w znacznym stopniu pozostaje w fazie życzeń, jednak bez konkretnego wskazania miejsca, które faktycznie mogłoby być docelowym - dodaje.

Wpływ sytuacji geopolitycznej

W związku z rozważanym przez Wielką Brytanię wyjściem z Unii Europejskiej, Work Service zapytał Polaków o wpływ ograniczenia zasiłków socjalnych w Europie na ich decyzje o wyjeździe z kraju. Wyniki wskazują, że ta zmiana nie ma znaczącego wpływu na decyzję emigracyjne Polaków. 73 proc. badanych twierdzi, że taka reforma nie zniechęci do wyjazdu. Warto jednak zauważyć, że dla 23 proc. Polaków zmiany w zasiłkach mogą spowodować, że pozostaną w kraju. Szczególnie jest to widoczne wśród kobiet (28,7 proc.), które w większym stopniu niż mężczyźni (19,4 proc.) uzależniają decyzję o wyjeździe od zaplecza socjalnego.

Informacje o badaniu
Badanie zrealizowano na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown, w okresie 4-6 marca 2016 r. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie N=671 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i miejsca zamieszkania). Wykluczono z niej: emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca za granicą

 
POLECANE zwiń