Trener pracy

  • Branża: Doradztwo / Konsulting
  • Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie
  • Ważna: od 14.02.2018 do 18.02.2018

Diagnoza preferencji oraz predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością. Pozyskiwanie nowych miejsc pracy, staży i praktyk zawodowych. Współpraca z pracodawcami. Wspieranie osób z niepełnosprawnością w procedurze zatrudnienia (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, towarzyszenie w procesie rekrutacji, badania u lekarza  medycyny pracy). Szkolenie niepełnosprawnego pracownika w miejscu jego pracy. Przygotowanie pracodawców i ich zespołów na współpracę z niepełnosprawnym pracownikiem. Za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jej rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska. Współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Doświadczenie w pracy doradcy zawodowego lub pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem. Wykształcenie wyższe kierunkowe: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika lub pokrewne będzie dużym atutem. Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych. Duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań). Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej. Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu. Znajomość przepisów prawa pracy.

Pracę w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę. Pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych. Możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.