Prezes Zarządu

  • Branża: Pozostałe
  • Lokalizacja: Augustów, podlaskie
  • Ważna: od 04.10.2017 do 03.11.2017
Opis stanowiska: Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy których Kodeks spółek handlowych lub akt założycielski nie zastrzegają do kompetencji innych organów. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów i oświadczeń w imieniu...