Ekspert ds. bezpieczeństwa

  • Branża: Informatyka / Administracja
  • Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie
  • Ważna: od 02.10.2017 do 01.11.2017

Od kandydatów oczekujemy: Kwalifikacji potwierdzonych ważnym certyfikatem CISA* lub CISSP*. Co najmniej 2 - letniego doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania zabezpieczeń systemów przetwarzających dane wrażliwe, o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych. Doświadczenia (4 lata) w zakresie projektowania i wdrażania zabezpieczeń transmisji danych przy wykorzystaniu systemów kryptograficznych. Udziału w co najmniej 2 projektach obejmujących swym zakresem budowę systemów informatycznych, w których był odpowiedzialny za zaprojektowanie systemu bezpieczeństwa; wartość co najmniej jednego z tych projektów była nie mniejsza niż 10 000 000,00 PLN brutto. Doświadczenia w pełnieniu funkcji eksperta ds. bezpieczeństwa w co najmniej 1 projekcie, w którym wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto, przez cały okres jego realizacji. Znajomości języka polskiego, umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Oferujemy: Umowę o pracę. Pracę w strukturach IT. Szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Udział w ciekawym projekcie. Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia. Dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie).