Audytor Badania Mystery Shopping

  • Branża: Kontrola jakości
  • Ważna: od 20.10.2017 do 19.11.2017
Badanie Mystery Shopping (Tajemniczy Klient) zajmuje się oceną jakości obsługi klienta w placówkach sprzedaży. W badanych placówkach prowadzi się rozmowy z pracownikami według scenariuszy badania, wcielając się w precyzyjnie określone role...