Asystentka / Asystent stomatologiczny - Higienistka

  • Branża: Prace domowe / Opieka
  • Ważna: od 07.01.2018 do 04.02.2018

asysta stomatologiczna - praca z lekarzem, przygotowanie stanowiska pracy, zapisy.

skończone kursy asystenta lub higienisty stomatologicznego (bądź w trakcie nauki).

praca ze specjalistami, etat lub kontrakt - własna działalność, profesjonalne warunki pracy i wynagrodzenia.