Wynagrodzenia w Norwegii

Niedziela, 23 grudnia 2012 (06:00)

Norwegia, mimo iż nie znajduje się w strukturach Unii Europejskiej, jest bardzo atrakcyjnym krajem dla naszych rodaków. Informacje na temat wysokich zarobków przyciągają tam pracowników znad Wisły. Według danych GUS, tylko w 2010 roku udało się tam 46 tys. Polaków. Ile faktycznie zarabia się w Królestwie Norwegii?

Zdjęcie

Norwegia jest bardzo atrakcyjnym krajem dla naszych rodaków /123RF/PICSEL
Norwegia jest bardzo atrakcyjnym krajem dla naszych rodaków
/123RF/PICSEL
Jak wynika z danych norweskiego urzędu statystycznego, wynagrodzenia w tym kraju z roku na rok rosną. Mediana miesięcznych pensji w 2008 roku wynosiła tam 31 800 koron norweskich (13 585 zł), w 2011 roku - 35 400 koron (18 702 zł), a więc ponad 11 proc. więcej.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Jak wynika z danych, także w tym kraju występują dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Norweżki w 2011 roku zarabiały średnio 34 800 koron norweskich (około 18 385 zł), czyli prawie 15 proc. mniej niż Norwegowie (40 800 koron - w przeliczeniu około 21 555 zł).

Reklama

Faktem jest jednak, iż na przestrzeni lat widać wyraźnie, że dysproporcje te powoli, ale jednak się zmniejszają. W 2008 roku różnica między wynagrodzeniami pań i panów zatrudnionych na pełny etat wynosiła ponad 16 proc.

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w różnych branżach

W 2011 roku najwyższe wynagrodzenia w Norwegii odnotowano w górnictwie. Mediana miesięcznych płac w tej branży to 52 900 koron norweskich (w przeliczeniu 27 947 zł). Na drugim miejscu znalazła się informacja i komunikacja - 44 900 koron, na trzecim - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (43 300 koron). Najmniej zarabiały osoby pracujące w firmach związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (27 000 koron) oraz administrowaniem i działalnością wspierającą (29 200 koron).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Jak się okazuje, Norweżki w 2011 roku najwyższe zarobki otrzymywały w górnictwie (49 900 koron) oraz informacji i komunikacji (39 800 koron). Najmniej panie zarabiały w branżach: administrowanie i działalność wspierająca (28 700 koron) oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (26 200 koron). Mężczyźni, podobnie jak kobiety, najwięcej otrzymywali w górnictwie (53 600 koron) oraz finansach i ubezpieczeniach (49 500 koron) - najmniej w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (26 200 koron).

Podobnie jak w innych europejskich krajach, także w Norwegii zaobserwować można wyraźne dysproporcje płacowe między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Największe odnotowano w branży finanse i ubezpieczenia. Zatrudnione tam kobiety zarabiały prawie 24 proc. mniej niż mężczyźni. Niewiele mniejsze różnice wystąpiły w przypadku działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (21 proc.) oraz innych usługach (23 proc.). Tylko w dwóch branżach wynagrodzenia pań były wyższe niż panów. W 2011 roku były to: budownictwo (o 1,2 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę (7,8 proc.).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób w różnym wieku

Jak wynika z danych, średnie wynagrodzenie osób poniżej 24. roku życia to 25 100 koron norweskich (a więc w przeliczeniu 13 260 zł). W przypadku osób, które nie ukończyły 50. roku życia, można mówić o stałym wzroście wynagrodzeń. Najwyższe średnie wynagrodzenia odnotowano w 2011 roku w grupie wiekowej 45-49 lat. Osoby te zarabiały średnio 42 000 koron. W kolejnych latach życia wynagrodzenia nieznacznie się zmniejszają. Norwegowie, którzy ukończyli 60. rok życia otrzymywali średnio 40 400 koron.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Okazuje się jednak, że wraz z wiekiem rosną dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. O ile poniżej 30. roku życia wahają się one w granicach 8 proc., o tyle panie, które ukończyły 50. rok życia zarabiają już prawie 20 proc. mniej niż panowie. Tak jak w analizach ogólnych, w przypadku obu płci do 50 lat wynagrodzenia rosną, potem nieznacznie maleją.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia różnych grup zawodowych

Z reguły im wyższy szczebel zarządzania, tym wyższe zarobki. Norwegia w tym przypadku nie stanowi wyjątku. Największe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządów - w 2011 roku średnio 70 900 koron (w przeliczeniu 37 435 zł). Powyżej 40 tys. koron zarabiali także dyrektorzy małych przedsiębiorstw, specjaliści oraz technicy i inny średni personel. Najmniej otrzymywali pracownicy przy pracach prostych - 27 200 koron (w przeliczeniu 14 362 zł).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Jak przedstawiały się wynagrodzenia w grupach zawodowych po uwzględnieniu płci? Także i w tym wypadku statystyki nie przemawiają na korzyść Norweżek. Im wyższe i bardziej specjalistyczne stanowisko, tym większa różnica między ich wynagrodzeniami a zarobkami kolegów po fachu. W przypadku dyrektorów i zarządu, kobiety zarabiają aż o 27 proc. mniej niż mężczyźni (odpowiednio 55 200 i 75 600 koron). Najmniejszą różnicę odnotowano w przypadku pracowników biurowych. Norwegowie zatrudnieni na tego typu stanowiskach zarabiali średnio 32 200 koron, Norweżki - 31 400, a więc o 2,5 proc. mniej.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób o różnym wykształceniu

W przypadku wykształcenia także potwierdza się reguła, że im wyższe, tym bardziej atrakcyjne zarobki. W Norwegii obowiązkowe jest ukończenie dwóch pierwszych poziomów edukacji (lub 16. roku życia). Zdobycie wykształcenia na tym poziomie gwarantuje średnie zarobki na poziomie 29 900 koron (15 796 zł). Osoby z wykształceniem średnim w 2011 roku zarabiały 36 200 koron. Ukończenie studiów wyższych II stopnia zapewniało płace na poziomie 54 000 koron.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Tak jak przy omawianych wcześniej kryteriach, tak i w przypadku wykształcenia rysują się wyraźne dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Zasadniczo różnica zwiększała się wraz z poziomem zdobytej edukacji. Norwegowie, którzy zdobyli edukacyjne minimum (szkoła podstawowa i odpowiednik naszego gimnazjum) zarabiali średnio 31 100 koron, kobiety 28 000 - o 10 proc. mniej. W przypadku wykształcenia wyższego I stopnia różnica ta była największa i przekraczała 20 proc.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Teresa Hantz

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:Norwegia | zarobki
POLECANE zwiń