Wynagrodzenia sędziów

Sobota, 24 września 2011 (06:00)

Wysokość zarobków sędziów jest uzależniona od stażu pracy i pełnionej funkcji. Podstawą do określenia ich płacy zasadniczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ustalone przez GUS (w 2010 roku było to 3197,86 zł). Stawki te są następnie przeliczane przez odpowiednie mnożniki w zależności od stanowiska. Największe wynagrodzenie zasadnicze otrzymują sędziowie sądu apelacyjnego, natomiast najmniejsze ci pracujący w sądzie rejonowym.

Zdjęcie

Sędziowie uważają, że ich pensje są zbyt niskie... /© Panthermedia
Sędziowie uważają, że ich pensje są zbyt niskie...
/© Panthermedia

Z dodatków do wynagrodzenia zasadniczego można wymienić dwa najbardziej typowe: dodatek za długoletnią pracę i dodatek funkcyjny. Ten pierwszy jest naliczany od szóstego roku pracy, wynosi wówczas 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Co rok rośnie o 1 proc., aż do osiągnięcia 20 proc.

Dodatkowo, po pięciu latach na danym stanowisku, wynagrodzenie zasadnicze określa się w stawce bezpośrednio wyższej. Przykładowo, sędzia ze stawką z poziomu 3., po przepracowaniu pięciu lat ma ją naliczaną z poziomu 4.

Reklama

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Dodatek funkcyjny natomiast jest obliczany na podstawie mnożników i zależy od stawki zasadniczej. Najwyższe dodatki, co nikogo nie zdziwi, przysługują prezesom sądów. W przypadku sądu apelacyjnego i okręgowego mogli oni otrzymać dodatkowo nawet 110 proc. pensji zasadniczej w postaci dodatku funkcyjnego. Najniższe dodatki przysługują sędziom pracującym w sądach rejonowych. W przypadku pełnienia większej ilości funkcji, sędziemu należy się tylko jeden dodatek z tego tytułu, ten o najwyższej wartości.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Oprócz wyżej wymienionych dodatków sędziom przysługują gratyfikacje jubileuszowe. Po dwudziestu latach pracy otrzymują oni nagrodę w wysokości 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Od tego czasu co pięć lat gratyfikacja wzrasta o 50 proc., aż do momentu, kiedy po czterdziestu latach pracy osiąga poziom 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Sąd Najwyższy

Wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego ustala się w stawce podstawowej albo awansowej. Stawka awansowa stanowi 115 proc. stawki podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego stanowi wielokrotność podstawy ustalanej tak jak dla wszystkich sędziów. Mnożnik zastosowany w tym przypadku to 4,13. Oznacza to, iż otrzymywali oni wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 13 207 zł. Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje płacę zasadniczą w stawce podstawowej. Po siedmiu latach pracy wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do stawki awansowej.

Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US

W związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego także przysługuje dodatek funkcyjny. Jego wysokość ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego. Dodatki funkcyjne wyniosły w 2011 roku: dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 15 849 zł (mnożnik 1,2), dla prezesa Sądu Najwyższego wartość płacy zasadniczej, a dla przewodniczącego wydziału lub rzecznika dyscyplinarnego 9245 zł (mnożnik 0,7).

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w serwisie Praca INTERIA.PL

Dla takich funkcji jak: rzecznik prasowy, zastępca przewodniczącego wydziału, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego mnożnik wynosił 0,5. Stanowiło to 6604 zł.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Więcej na temat:sędzia | sędziowie | zarobki

Zobacz również

  • Stres pourlopowy. Jak go uniknąć i cieszyć się powrotem do pracy?

    Wrzesień to dla wielu pracowników czas powrotów do aktywności zawodowej po wakacyjnym odpoczynku. Eksperci firmy Work Service radzą, jak efektywnie rozplanować obowiązki po urlopie, aby pierwszy... więcej