Urlop dla nowego pracownika

Piątek, 8 października 2010 (06:00)

Czy nowo zatrudnionemu pracownikowi, nieposiadającemu żadnego stażu pracy, należy się urlop wypoczynkowy?

Zdjęcie

Pracownikowi udziela się urlopu w dni, które są dla niego dniami pracy /© Bauer
Pracownikowi udziela się urlopu w dni, które są dla niego dniami pracy
/© Bauer
Na podstawie art. 152 Kodeksu pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu, który ma być płatny i nieprzerwany.

Do obliczania urlopu stosuje się art. 153 K.p. Oznacza to, że pracownik, również ten podejmujący pracę po raz pierwszy, uzyskuje prawo do urlopu po przepracowaniu pierwszego miesiąca. Liczbę dni przysługującego urlopu oblicza się w następujący sposób:

  1. najpierw należy obliczyć wymiar urlopu przysługujący mu po przepracowaniu roku; wymiar urlopu po przepracowaniu roku w przypadku pracownika, który po raz pierwszy podejmuje pracę i nie posiada żadnego stażu pracy, zgodnie z art. 154 ust 1 pkt K.p. w związku z art. 155 K.p. wyniesie 20 dni;
  2. następnie wynik ten dzielimy przez liczbę 12 (miesięcy). Otrzymany wynik oznacza liczbę dni urlopu przysługujące pracownikowi w każdym miesiącu.

Zatem zgodnie z powyższym, pracownikowi bez stażu w pierwszym miesiącu pracy będą przysługiwać 2 dni urlopu (liczbę 20 należy podzielić przez 12 i zaokrąglić w górę).

Pracownikowi udziela się urlopu w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym (1 dzień to 8h pracy), odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4 - art. 1542 § 1 Kodeksu pracy.

Reklama

Gabriela Nowicka

prawnik, Auxilium S.A.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy - tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w serwisie Praca INTERIA.PL

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:urlop | urlop wypoczynkowy
POLECANE zwiń