Produktywność pracy piętą achillesową Polaków

Piątek, 13 lipca 2012 (06:00)

Pod względem wydajności pracy wciąż lokujemy się w "ogonie Europy". W 2010 roku produktywność definiowana jako PKB przypadające na 1 godzinę pracy wyniosła zaledwie 54 proc. unijnej średniej - wynika z raportu "Wydajność pracy w Polsce"*, wydanego przez Sedlak & Sedlak.

Zdjęcie

Najmniej produktywnymi województwami w naszym kraju są lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie /© Panthermedia
Najmniej produktywnymi województwami w naszym kraju są lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie
/© Panthermedia
PKB na 1 godzinę pracy to najbardziej miarodajny sposób wyrażania produktywności. W 2010 roku tak rozumiana wydajność pracy w Polsce wyniosła 54 proc. unijnej średniej. - To bardzo niski wynik w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Gorszy uzyskały jedynie Łotwa (47 proc.), Rumunia (43 proc.) oraz Bułgaria (41 proc.). Dobrą wiadomością jest to, że w latach 2000-2010 Polska poprawiła wydajność o 9 punktów procentowych. W zestawieniu krajów Wspólnoty awansowała tym samym o 2 "oczka" : z 4. na 6. pozycję od końca - komentuje Gabriela Jabłońska z portalu rynekpracy.pl

Zdjęcie

/rynekpracy.pl
/rynekpracy.pl

Jak kształtuje się wydajność pracy w poszczególnych częściach Polski? - Liderami są trzy województwa: mazowieckie, dolnośląskie oraz śląskie. W latach 2002-2009 wydajność najbardziej wzrosła w województwie mazowieckim - dodaje Jabłońska. Natomiast najmniej produktywne województwa w naszym kraju - lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie - właściwie nie odnotowały poprawy wskaźników wydajności. Różnice regionalne w rozwoju gospodarczym w analizowanym okresie uległy pogłębieniu.

Reklama

Różnice międzyregionalne są silnie uzależnione od różnic w strukturach gospodarczych poszczególnych województw. Województwo o najwyższej wydajności w naszym kraju - mazowieckie - cechuje bardzo wysoka produktywność w sektorze przemysłowym.

*Raport Wydajność pracy w Polsce zawiera analizę tego wskaźnika od 2000 roku. W pierwszej jego części przedstawiono produktywność pracy w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej. Posłużono się dwoma wskaźnikami: PKB przypadającym na 1 pracującego oraz PKB przypadającym na 1 przepracowaną godzinę. Druga część publikacji została poświęcona wydajności pracy w poszczególnych województwach Polski. Zastosowano wskaźnik: wartość dodana brutto przypadająca na 1 pracującego. W trzeciej części raportu zestawiono podstawowe statystyki wydajności pracy w polskim przemyśle.

Redakcja rynekpracy.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:rynek pracy | praca | PKB
POLECANE zwiń