Podjęcie pracy w innej firmie podczas przestoju w zakładzie pracy

Sobota, 18 grudnia 2010 (08:00)

Czy podczas przestoju pracownik może podjąć dodatkowe zatrudnienie w innej firmie? Czy powinien uzyskać na to zgodę przełożonego? Czy powinna być to pisemna zgoda pracodawcy, aby zabezpieczyć sytuację, w której przykładowo pracownikowi coś się stanie podczas wykonywania dodatkowej pracy?

Pracownik w okresie przestoju może podjąć pracę u innego pracodawcy nawet bez zgody swojego pracodawcy, jednak ryzykuje wówczas utratę prawa do wynagrodzenia za czas przestoju. Wszystkie konsekwencje związane z wykonywaniem pracy obciążają podmiot, u którego pracownicy podjęli pracę.

Podjęcie innej pracy może wykluczyć gotowość

Reklama

W przypadku przestoju pracownik powinien pozostawać w gotowości do wykonywania pracy. Wynika to z art. 81 Kodeksu pracy, który w związku z pozostawaniem w gotowości do świadczenia pracy, w tym także w czasie przestoju, gwarantuje pracownikowi prawo do wynagrodzenia. Zdaniem SN brak gotowości pracownika do wykonywania pracy wyklucza zasadność zasądzenia wynagrodzenia za czas przestoju (art. 81 § 2-4 k.p.), ponieważ konstrukcyjną przesłanką zasądzenia takiego wynagrodzenia jest stan gotowości pracownika do świadczenia pracy (z uzas. do wyroku SN z 7.12.2006 r., I PK 169/06, OSNP 2008, Nr 3-4, poz. 26).

Zatem pracownik w okresie przestoju może podjąć pracę u innego pracodawcy nawet bez zgody swojego pracodawcy, jednak ryzykuje wówczas utratę prawa do wynagrodzenia za czas przestoju.

SN: nie wszystkie prace wyłączają dyspozycyjność pracownika

W innym wyroku SN wyjaśnił, że przez pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, jako element gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p. należy rozumieć stan, w którym pracownik może na wezwanie pracodawcy niezwłocznie podjąć pracę. Jednocześnie SN stwierdził, że zatrudnienie u innego pracodawcy nie przekreśla samo przez się gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p. Dotyczy to jednak sytuacji, w której praca taka nie wyłącza dyspozycyjności pracownika, to jest nie uniemożliwia niezwłocznego podjęcia pracy, którą pracownik zobowiązał się wykonywać na rzecz pracodawcy, ze strony którego doznał przeszkód w jej wykonywaniu (wyrok z 2.9.2003 r., I PK 345/02, OSNP 2004, Nr 18, poz. 308). Także we wcześniejszych wyrokach SN orzekał, że wykonywanie pracy u innego pracodawcy nie wyklucza pozostawania w gotowości do jej wykonywania w rozumieniu art. 81 § 1 k.p. (wyroki SN z: 11.1.2006 r., II PK 111/05, OSNP 2006, Nr 23-24, poz. 347 oraz z 4.12.2003 r., I PK 109/03, OSNP 2004, Nr 21, poz. 367).

Konsekwencje zatrudnienia ciążą na drugim pracodawcy

Z powołanego wyżej orzecznictwa sądowego wynika, że w okresie przestoju pracownicy mogą podjąć pracę u innego pracodawcy - zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło). Wówczas wszystkie konsekwencje związane z wykonywaniem pracy obciążają podmiot, u którego pracownicy podjęli pracę, np. konsekwencje wypadku przy pracy. Jednocześnie jednak pracownicy muszą być gotowi podjąć pracę u swojego pracodawcy na każde wezwanie.

Bożena Lenart

Podstawa prawna:

  • art. 81 Kodeks pracy

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń