Płace w przemyśle ciężkim w 2008 roku

Piątek, 6 marca 2009 (06:00)

Wynagrodzenia całkowite dyrektora do spraw produkcji w przemyśle ciężkim to 10 800 PLN miesięcznie. Prawie pięć razy mniej zarabia operator maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Zdjęcie

Znacznie wyższe wynagrodzenie niż reszta otrzymują tylko pracownicy z dyplomem inżyniera /AFP
Znacznie wyższe wynagrodzenie niż reszta otrzymują tylko pracownicy z dyplomem inżyniera
/AFP
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych stanowisk zawiera tabela 1. Przede wszystkim zwracają uwagę stosunkowo niewielkie różnice w zarobkach na stanowiskach innych niż kierownicze, aż do mistrza produkcji włącznie (mediana wynagrodzeń na tym stanowisku to 3 760 PLN). Dopiero kierownicy zarabiają wyraźnie więcej. Kierownicy produkcji otrzymują płace 46 proc. wyższe ( 5 500 PLN), a dyrektorzy 187 proc. wyższe (10 800 PLN) niż mistrzowie.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Premie - coś się zmienia, ale czy w słusznym kierunku..

Reklama

Wyniki badania wynagrodzeń z roku 2007 pokazały, że udział premii w wynagrodzeniu całkowitym na poszczególnych poziomach zarządzania w przemyśle ciężkim był nieznacznie, ale jednak zróżnicowany. Mieścił się w on przedziale od 15 proc. dla specjalistów do 19 proc. dla starszych specjalistów. Badanie wynagrodzeń z roku 2008 przyniosło w tym zakresie następujące rezultaty. Dla pracowników szeregowych udział premii w wynagrodzeniu całkowitym wynosi 17 proc. Dla starszych specjalistów również 17 proc. Dla dyrektorów - 17 proc. Dla kierowników małych zespołów.. tutaj niespodzianka - 18 proc. To dość zaskakujące i rzadko spotykane, aby premia pracowników szeregowych (na przykład obsługujących taśmy montażowe) i premia dyrektorów całych działów stanowiła taki sam odsetek ich wynagrodzeń.

Wynagrodzenia w różnych działach

Wykres 1 przedstawia zarobki kierowników i specjalistów przemysłu ciężkiego, pracujących w różnych działach. Wśród tych drugich najwyższe wynagrodzenie otrzymują osoby zajmujące się sprawami informatycznymi (5 000 PLN) oraz finansami i controllingiem (4 950 PLN). Pod względem wysokości płac niewiele ustępują im koledzy z działów zakupów (4 750 PLN) oraz badań i rozwoju (4 500). Otrzymywane przez nich kwoty wynagrodzeń są jednocześnie wyższe, niż stawki specjalistów pracujących w analogicznych działach przedsiębiorstw reprezentujących całą gospodarkę.

Najlepiej opłacanymi wśród kierowników działów uwzględnionych na wykresie są szefowie badań i rozwoju (7 050 PLN). Mniej od nich zarabiają zajmujący stanowiska kierownicze w logistyce (6 550 PLN) i sprzedaży (6 500). Wciąż jednak wysokość ich wynagrodzeń pozostaje bardzo konkurencyjna w stosunku do wielu innych branż. Najgorzej opłacani w przemyśle ciężkim są kierownicy działu produkcyjnego (5 000 PLN) i jakości (4 955 PLN).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia

Analiza zarobków pracowników przemysłu ciężkiego pod kątem posiadanego przez nich wykształcenia również przynosi ciekawe wyniki Okazuje się, że znacznie wyższe wynagrodzenie niż reszta otrzymują tylko pracownicy z dyplomem inżyniera lub magistra. Wśród osób z niższymi stopniami wykształcenia, dysproporcje zarobków są stosunkowo nieduże.

Specjaliści posługujący się jednym językiem obcym zarabiają 29 proc. więcej, a kierownicy 36 proc. więcej niż osoby pracujące na równorzędnych stanowiskach i nie znające języków obcych. Znajomość dwóch języków obcych nie różnicuje już w tak dużym stopniu wysokości wynagrodzeń na tych poziomach zarządzania

Pracownicy szeregowi niezależnie od tego, czy posługują się jakimś językiem obcym, czy też nie, otrzymują zbliżone wynagrodzenie (mediany odpowiednio 2 835 i 2 500 PLN).

Grzegorz Spólnik

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:przemysl | zarobki
POLECANE zwiń