Pesymiści - studenci i absolwenci a rynek pracy

Poniedziałek, 28 czerwca 2010 (05:00)

Lada dzień mury uczelni zaczną szturmować tegoroczni absolwenci liceów. Tak jak ich starsi koledzy, większość wybierze studia humanistyczne. W zeszłym roku uczelnie opuściło ponad 430 tys. absolwentów. Prawie połowa z nich pesymistycznie ocenia swoje szanse na rynku pracy.

Zdjęcie

Młodzi ludzie nadal najchętniej wybierają kierunki humanistyczne /© Panthermedia
Młodzi ludzie nadal najchętniej wybierają kierunki humanistyczne
/© Panthermedia
Największym zainteresowaniem młodych osób wciąż cieszą się kierunki humanistyczne, choć - jak wynika z ogólnopolskiego badania Campus, przeprowadzonego dla portalu Pracuj.pl - już na starcie liczą się z tym, że trudno będzie im znaleźć pracę w zawodzie. Szanse na znalezienie pracy w kraju źle ocenia 45 proc. studentów i absolwentów.

Mimo doniesień płynących z rynku pracy, o potrzebie zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych, młodzi ludzie nadal najchętniej wybierają kierunki humanistyczne. Z danych GUS* wynika, że na różnych kierunkach uniwersyteckich studiuje ponad pół miliona osób, a wyższe szkoły techniczne kształcą niewiele ponad 317 tys. studentów. Jeszcze gorzej wygląda zestawienie dotyczące absolwentów - tych mogących się pochwalić tytułem uczelni technicznej jest ponad dwukrotnie mniej niż tych z dyplomem uniwersyteckim.

Reklama

- Ta sytuacja jest niestety bardzo dotkliwie odczuwalna na rynku pracy. Od kilku lat w pierwszej trójce najbardziej poszukiwanych grup zawodowych, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, są inżynierowie. Wszystko wskazuje na to, że tendencja do zatrudniania osób z wykształceniem technicznym będzie się nasilała, bo bez rozwoju technologii polska gospodarka będzie postrzegana jako mało innowacyjna i konkurencyjna - komentuje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl

Chęci mają, ale szans raczej nie widzą

Z badania Pracuj.pl wynika, że niemal 45 proc. badanych studentów i absolwentów źle ocenia swoje możliwości znalezienia pracy w naszym kraju. Większymi pesymistami są absolwenci, bo prawdopodobnie mają już jakieś doświadczenie zawodowe na koncie i zdążyli zweryfikować swoje oczekiwania z realiami polskiego rynku pracy.

Bardzo sceptycznie do swojej przyszłości zawodowej w Polsce podchodzą studenci i absolwenci studiów o profilu humanistycznym. Ponad połowa z nich nie widzi szans na zrobienie kariery w kraju, a 71 proc. uważa, że jest mało atrakcyjnych dla nich ofert pracy. Najlepiej swoje szanse na znalezienie pracy w kraju oceniają natomiast studenci i absolwenci z wykształceniem technicznym (48 proc.).

Zdjęcie

/Pracuj.pl
/Pracuj.pl

Pracowici już na studiach

Polscy studenci i absolwenci odpowiedzialnie podchodzą do swojej kariery zawodowej i zdają sobie sprawę z potrzeby zdobycia doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie nauki. Aż 87 proc. z nich przyznało, że pracowało lub uczestniczyło w stażach i praktykach w czasie studiów. Najczęściej zajęcia te były związane z kierunkiem studiów. Nieco częściej twierdzili tak absolwenci, którzy skończyli studia o profilu technicznym.

Z badania wynika, że w czasie studiów pracuje nieco ponad połowa badanych. Ponad połowa respondentów przyznaje jednak, że nie jest to praca związana z obecnym lub ukończonym kierunkiem studiów. Biorąc pod uwagę profil uczelni, pracę zgodną z kierunkiem studiów najczęściej wykonują osoby o wykształceniu technicznym - 62 proc.

Największy odsetek pracujących jest oczywiście wśród studentów zaocznych (61 proc.), ale warto podkreślić, że pracuje także ponad 1/3 osób studiujących w trybie dziennym. Humaniści już w trakcie studiów zakładają, że trudno będzie im znaleźć pracę w zawodzie - tylko 3 z nich zamierza szukać zatrudnienia zgodnego z wykształceniem.

W grupie absolwentów pracuje 63 proc. respondentów. W 83 proc. przypadków ich praca ma charakter stały, a w ponad połowie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów.

Co ciekawe, ponad 1/3 wszystkich badanych chciałaby pracować w administracji państwowej. Na drugim miejscu znalazła się branża finansowa (18 proc.), a na trzecim marketingowa (17 proc.). Najmniej osób wybrało branżę telekomunikacyjną (tylko 3 proc.), co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju, jaką dają firmy z tego sektora.

- Pokolenie obecnych studentów i absolwentów to tzw. pokolenie Y, które w większym stopniu niż ich poprzednicy cenią sobie tzw. work-life balance i możliwość realizowania swoich pasji. To może być jeden z powodów, dla których młodzi luzie tak często wskazywali instytucje administracji publicznej jako preferowane miejsce pracy. Warto jednak zauważyć, że takie preferencje znów mieli głównie humaniści. Osoby o wykształceniu technicznym i ekonomicznym w większym stopniu stawiają na pracę w firmach komercyjnych, gdzie czasem pracuje się dłużej, ale zarobki są też stosunkowo wyższe - mówi Przemysław Gacek.

Zdjęcie

/Pracuj.pl
/Pracuj.pl

Metodologia badania: Celem Badania Campus było, między innymi, poznanie oczekiwań i preferencji studentów oraz absolwentów wobec rynku pracy. Badanie, przeprowadził Interaktywny Instytut Badań Rynkowych w dniach: 26.03 - 26.04. 2010 metodą CAWI (ankieta internetowa wypełniana samodzielnie przez respondentów), która była wysyłana do studentów/absolwentów posiadających konto na portalu Pracuj.pl oraz użytkowników biznesowego serwisu społecznościowego Profeo.pl. W badaniu wzięło udział 5800 osób (studenci lub absolwenci, którzy ukończyli studia w 2009 lub 2010 roku), w wieku 18-30 lat. Byli to zarówno studenci i absolwenci studiów licencjackich/inżynierskich, jak i magisterskich, studiujących w trybie dziennym, wieczorowym/popołudniowym lub zaocznym. Grupy, dla których prezentowane są wyniki, to: studenci (N=3716) i absolwenci (N=2084). W zależności od profilu wykształcenia: profil ekonomiczny (N=1772), profil humanistyczny (N=2046), profil techniczny (N=1252). Respondenci w pytaniach o tryb i typ studiów , a także o profil wykształcenia mogli wybrać więcej niż 1 odpowiedź (z uwagi na to, że niektórzy studiują/studiowali więcej niż 1 kierunek).

* Główny Urząd Statystyczny. Studenci i absolwenci szkół wyższych wg typów szkół i rodzajów studiów, 2009

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w naszym serwisie

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:studia | rynek pracy | studenci | absolwent
POLECANE zwiń