Oto wynagrodzenia polskich parlamentarzystów

Piątek, 7 października 2011 (06:00)

Parlamentarzyści w państwach Unii Europejskiej i na świecie

Każdy kraj unijny posiada swój własny ustrój polityczny oraz sposób organizacji parlamentu (np. jedno- lub dwuizbowy). Natomiast posłowie mają przydzielony rożny zakres obowiązków.

Zestawienie wynagrodzeń parlamentarzystów należy więc rozpatrywać z rezerwą.

Reklama

Powinno ono służyć jedynie celom orientacyjnym, nie zaś tworzyć podstawy do szczegółowych analiz.

Porównując 27 parlamentów Unii Europejskiej, najwyższe wynagrodzenia w 2007 obowiązywały we Włoszech.

Uposażenia poselskie w Italii znacznie przewyższały pensje przyjęte w innych krajach.

W czołówce znaleźli się również członkowie starej Unii. Na 20. pozycji, w otoczeniu państw z Europy Środkowo-Wschodniej (za wyjątkiem Hiszpanii), uplasowała się Polska.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Obserwując wynagrodzenia w krajach anglojęzycznych spoza Europy, Australia, Kanada oraz Nowa Zelandia opłacają parlamentarzystów na poziomie zbliżonym do europejskiego. Najwyższe wynagrodzenie członkom parlamentu oferują Stany Zjednoczone.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Szefowie rządów na świecie

W nie każdym rządzie zasiada premier. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych jego funkcję sprawuje prezydent, a w Niemczech kanclerz. Bez względu na nazwę stanowiska, obowiązkiem szefa rządu jest kierowanie instytucją odpowiedzialną za władzę wykonawczą państwa.

Wynagrodzenia szefów rządów w zaprezentowanych krajach kształtują się na znacznie wyższym poziomie niż w Polsce. Na kluczowych pozycjach znalazły się światowe potęgi gospodarcze takie jak Wielka Brytania czy Francja. Podobnie jak w zestawieniu wynagrodzeń parlamentarzystów, również i w kategorii płac szefów rządów przodują Stany Zjednoczone. Roczne wynagrodzenie Prezesa Rady Ministrów w 2007 roku w Polsce szacuje się na kwotę 29 914 funtów, co nie stanowi nawet połowy pensji premiera Hiszpanii.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Iwona Karkocha

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń