Oto wynagrodzenia polskich parlamentarzystów

Piątek, 7 października 2011 (06:00)

W Parlamencie Europejskim

Skład jednoizbowego Parlamentu Europejskiego wybierany jest demokratycznie co pięć lat w powszechnych wyborach bezpośrednich. To jedyna taka ponadnarodowa instytucja, która tworzy wspólne prawa dla kilkudziesięciu państw. Europosłowie pochodzą z 27 krajów Unii Europejskiej. Każde państwo reprezentuje ustalona liczba posłów. W 2011 roku Parlament Europejski liczy 735 osób. Środki na finansowanie posłów pochodzą z budżetu Parlamentu Europejskiego, który stanowi około jeden procent budżetu Unii Europejskiej.

W lipcu 2009 roku wprowadzono zasady jednolitego wynagrodzenia członków Parlamentu Europejskiego. Do tego czasu wysokość ich płac ustalały krajowe akta prawne. W myśl praw przejściowych, posłom zatrudnionym przed lipcem 2009 roku pozostawiono możliwość wyboru zasad wyznaczania wysokości wynagrodzenia.

Reklama

W 2011 roku miesięczna pensja zasadnicza europosła przed opodatkowaniem wynosi 7956,87 euro. Odliczając składki na podatek wspólnotowy oraz ubezpieczenie od wypadków, pozostaje 6200,72 euro. Wynagrodzenie członka Parlamentu Europejskiego może być dodatkowo pomniejszone o wartość podatku krajowego. Kwotą bazową dla wyznaczania wysokości płacy poselskiej jest wynagrodzenie sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Uposażenie stanowi 38,5 proc. tej kwoty.

Podobnie jak w Sejmie i Senacie, na prowadzenie swojej działalności europosłom przysługuje dieta. Parlament Europejski na taki dodatek pieniężny używa określenia zwrot. Ma on służyć pokryciu kosztów prowadzenia biura poselskiego, rachunków telefonicznych, opłat pocztowych, wydatków związanych ze sprzętem komputerowym, telekomunikacyjnym oraz informatycznym.

Jeśli członek Europarlamentu nie uczestniczy w połowie posiedzeń plenarnych w ciągu jednego roku parlamentarnego (od września do sierpnia), musi być przygotowany na zmniejszenie zwrotu o połowę. Pełna kwota miesięczna zwrotu w roku 2011 przyjęta jest na poziomie 4299 euro.

Kolejny przywilej pieniężny wypłacany z racji sprawowania funkcji posła Parlamentu Europejskiego to dieta pobytowa. Są trzy lokalizacje parlamentu: Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia) oraz Luksemburg (Luksemburg). Dlatego udział w posiedzeniu bardzo często wiąże się z wyjazdem służbowym.

Jeśli posiedzenie odbywa się na terenie Wspólnoty Europejskiej, parlament wypłaca dzienną dietę w wysokości 304 euro. Służy ona pokryciu kosztów m.in. zakwaterowania oraz wyżywienia. W sytuacji, gdy posiedzenia mają miejsce poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, dzienna dieta wynosi 152 euro. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienie zostają dodatkowo pokryte przez parlament. Warunkiem otrzymania diet pobytowych jest podpis na oficjalnej liście obecności.

W Komisji Europejskiej

Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jej funkcję można porównać do Rady Ministrów. Skład Komisji Europejskiej tworzą komisarze - 27 przedstawicieli każdego z państw członkowskich Unii. Podobnie jak w przypadku parlamentu, jej kadencja trwa 5 lat. W roku 2011 władzę sprawuje komisja powołana na lata 2010-2014.

Pensje członków komisji reguluje rozporządzenie Regulation No 422/67/EEC. Zgodnie z nim, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze komisarza wynosi w 2011 roku 20 278,23 euro.

Przewodniczący komisji, z racji stanowiska najwyższej rangi otrzymuje 24 874,62 euro. Płace komisarzy są przedmiotem podatku wspólnotowego. Siedzibą Komisji Europejskiej jest Bruksela.

Nowy komisarz może liczyć na dodatek na pokrycie kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w wysokości 2 pensji miesięcznych tj. 40 556,46 euro. Koszty podróży oraz samej przeprowadzki pokrywa komisja. Pozostałe dodatki to:

  • dodatek mieszkaniowy - 15 proc. miesięcznego wynagrodzenia,
  • dodatek z funduszu reprezentacyjnego - 607,71 euro dla komisarza, 1418,07 euro dla przewodniczącego komisji.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń