Koszty pracy w Europie

Sobota, 19 stycznia 2013 (06:00)

Od czasu rozpoczęcia kryzysu, wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej koszty pracy najbardziej wzrosły w Bułgarii - wynika z raportu "Dynamika kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2011" wydanego przez Sedlak & Sedlak.

Zdjęcie

W latach 2008-2012 nie we wszystkich analizowanych krajach koszty pracy uległy zwiększeniu /123RF/PICSEL
W latach 2008-2012 nie we wszystkich analizowanych krajach koszty pracy uległy zwiększeniu
/123RF/PICSEL
Wynagrodzenia oraz pozapłacowe koszty pracy w Bułgarii w latach 2008-2011 zwiększyły się o 33,4 proc. Stosunkowo duży przyrost kosztów zatrudnienia miał miejsce również w Rumunii (+17,3 proc.), Polsce (+12,5 proc.) oraz Czechach (+11,6).

W latach 2008-2012 nie we wszystkich analizowanych krajach koszty pracy uległy zwiększeniu. Wskaźniki te spadły chociażby na Litwie oraz Łotwie, odpowiednio o 6,7 proc. oraz 3,8 proc. - Tego typu zmiana wpłynęła na poprawę konkurencyjności eksportu w krajach bałtyckich. Tym bardziej, że eksport na Litwie i Łotwie stanowi ważną cześć składową gospodarek tych krajów, odpowiednio 78 proc. oraz 59 proc. wartości PKB - komentuje Gabriela Jabłońska z Sedlak & Sedlak. Dla porównania w Polsce udział ten wynosi 45 proc.

Zdjęcie

/rynekpracy.pl
/rynekpracy.pl

Zdjęcie

/rynekpracy.pl
/rynekpracy.pl

Reklama

Warto jednak zaznaczyć, że Bułgaria i Rumunia to wciąż kraje o najniższych kosztach pracy na Starym Kontynencie. Według danych Eurostatu, w 2011 roku, za godzinę pracy pracodawcy musieli zapłacić tam odpowiednio 3,5 euro i nieco ponad 4 euro.

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w serwisie Praca INTERIA.PL

W naszym kraju godzinowe koszty pracy w 2011 roku wyniosły 7,1 euro, w Czechach 10,5 euro, na Słowacji 8,4 euro, w Słowenii 14,4 euro, na Węgrzech 7,6 euro, Estonii 8,1 euro, Łotwie 5,9 euro oraz Litwie 5,5 euro.

Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US

Dla porównania w Norwegii, w której praca jest najdroższa na całym kontynencie, w 2011 roku pracodawcy musieli za godzinę pracy zapłacić aż 44,2 euro. Nieco niższy wskaźnik kosztów pracy odnotowały Belgia (39,3 euro/h), Szwecja (39,1/h) oraz Dania (38,6 euro/h).

Zdjęcie

/rynekpracy.pl
/rynekpracy.pl

O raporcie

Raport "Dynamika kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2011" został przygotowany przez Dział Analiz Rynku Pracy Sedlak & Sedlak. Zaprezentowane w publikacji analizy uwzględniają zbiorcze statystyki dla gospodarek takich krajów jak: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Oprócz ogólnych informacji o wydatkach związanych z zatrudnieniem pracowników, w raporcie przedstawiono także wskaźniki wzrostu dwóch najważniejszych składowych kosztów pracy - wynagrodzeń oraz pozapłacowych kosztów pracy.

Redakcja portalu

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:praca | rynek pracy | pracodawcy
POLECANE zwiń