Kosiniak-Kamysz: Urlopy wychowawcze także dla przedsiębiorców i rolników

Środa, 19 czerwca 2013 (14:48)

Budżet będzie opłacał składki za osoby, które wychowują dzieci, a nie mają prawa do urlopów wychowawczych, m.in. przedsiębiorców i rolników - zapowiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace sejmowe nad ustawą, która wprowadzi te zapisy, dobiegają końca.

Zdjęcie

Władysław Kosiniak-Kamysz (L), minister pracy i polityki społecznej  oraz dyrektor generalny ds. zdrowia w Komisji Europejskiej Andrzej Ryś /PAP
Władysław Kosiniak-Kamysz (L), minister pracy i polityki społecznej oraz dyrektor generalny ds. zdrowia w Komisji Europejskiej Andrzej Ryś
/PAP

W środę w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na zorganizowanej wcześniej konferencji prasowej minister pracy i polityki społecznej podkreślił, że prace nad projektem są na końcowym etapie i wyraził nadzieję, że wejdzie on w życie - tak jak było planowane - 1 września.

Polacy plażują na chorobowym

Zamiast chorować, Polacy plażują i remontują mieszkania. Z każdym rokiem liczba symulantów rośnie. W 2012 roku lekarze orzecznicy ZUS wydali ponad 50 tys. decyzji wstrzymujących wypłaty zasiłków chorobowych oraz w wielu przypadkach obniżyli wypłatę świadczeń. Łączna kwota obniżonych i cofniętych... czytaj więcej

Zaznaczył, że ustawa de facto wprowadzi urlopy wychowawcze dla grup, które dotychczas nie miały do nich prawa: prowadzących  działalność gospodarczą, pracujących na umowy zlecenie, ubezpieczonych w KRUS, studentów, bezrobotnych, a także nieubezpieczonych.

Reklama

- To bardzo ważne, bo teraz te osoby nie mają odprowadzanych składek za okres opieki nad dzieckiem - mówił Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że od tego zależy wysokość przyszłej emerytury, dlatego tak istotne jest, by osoby wychowujące dzieci nie miały przerw w okresie składkowym.

 Przypomniał, że było to rozwiązanie, do wprowadzenia którego PSL zobowiązał się podczas debaty nad wydłużeniem wieku emerytalnego.

 Dodał, że koszt ustawy to ok. 1,4 mld zł rocznie.

 Kosiniak-Kamysz poinformował, że składki dla przedsiębiorców będą odprowadzone od podstawy, którą jest 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osób nieubezpieczonych podstawę wymiaru składek stanowić ma kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt zakłada, że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed okresem sprawowania opieki nad dzieckiem, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

 Teraz prawo do urlopu wychowawczego - trwającego do 36 miesięcy - przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie Kodeksu pracy, funkcjonariuszom służby celnej oraz pracującym w spółdzielni członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie stanowi kwota 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ją zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jednak w tym czasie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. 

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń