Ile w 2008 wynosiły zarobki księgowych?

Piątek, 20 lutego 2009 (12:58)

Księgowi są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Potrzebują ich zarówno małe firmy, jak międzynarodowe korporacje. Wysokość zarobków księgowych jest determinowana przez szereg czynników.

W 2008 roku najmniej spośród księgowych zarabiali pracownicy szeregowi. Mediana ich zarobków wynosiła 2400 PLN. Specjaliści zarabiali w przedziale 2280-4400 PLN. Mediana wynagrodzenia kierowników (5400 PLN) była o 17 proc. niższa od mediany płacy miesięcznej dyrektorów (6500 PLN).

Zauważalne były także różnice w wynagrodzeniach całkowitych na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach różnej wielkości. W 2008 roku największe dysproporcje występowały na poziomie kierownika. Kierownik w firmie zatrudniającej do 9 pracowników zarabiał 3330 PLN (mediana). Mediana wynagrodzenia całkowitego jego kolegi z firmy, w której pracowało ponad 250 osób była o 97 proc. wyższa i wyniosła 6500 PLN.

Reklama

Lepiej opłacani byli w 2008 roku księgowi w firmach, w których dominuje kapitał zagraniczny. Różnice te pogłębiały się wraz z zajmowanym szczeblem zarządzania. Największe dysproporcje występowały w przypadku dyrektorów. Dyrektor w przedsiębiorstwie z dominującym kapitałem zagranicznym zarabiał o 91 proc. więcej niż osoba na tym samym stanowisku w firmie z przeważającym kapitałem polskim.

Czy wykształcenie i znajomość języków obcych miało wpływ na wysokość płac księgowych? Czy mężczyźni zarabiali więcej niż kobiety? Jakie było zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na miejsce zatrudnienia? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule "Wynagrodzenia w działach księgowości w 2008 roku" w portalu wynagrodzenia.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:zarobki | firmy | wysokość
POLECANE zwiń