Czy studia wliczają się do stażu pracy?

Środa, 24 lutego 2010 (06:00)

Pracownik (inspektor ds. bhp) ukończył studia w zakresie techniki i informatyki. Dopiero po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskał kwalifikacje do pracy na stanowisku inspektora bhp. Czy przy obliczaniu wymiaru urlopu mimo to należy doliczyć mu 8 lat stażu pracy za studia?

Zdjęcie

Czy studia wliczają się do stażu pracy? /© Bauer
Czy studia wliczają się do stażu pracy?
/© Bauer
Przy ustalaniu stażu pracowniczego w celu prawidłowego określenia wymiaru urlopu nie ma znaczenia rodzaj wykonywanej pracy, profil uzyskanego przez pracownika wykształcenia oraz fakt, czy wykonywany zawód i wykształcenie pozostają ze sobą w jakimkolwiek związku. Istotny jest jedynie rodzaj ukończonej szkoły. Szczegółowe przepisy w tym zakresie zawiera Kodeks pracy, który wskazuje okresy podlegające zaliczeniu pomimo niewykonywania w tym czasie pracy zarobkowej.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, dolicza się wyłącznie okres nauki ukończonej, tj. stwierdzonej świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły.

Do okresu pracy wlicza się ukończony czas pobierania nauki w następującym wymiarze:

  • czas trwania nauki przewidziany programem nauczania, nie dłużej jednak niż 3 lata - w przypadku zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej;
  • czas trwania nauki przewidziany programem nauczania, nie dłużej jednak niż 5 lat - w przypadku średniej szkoły zawodowej;
  • 5 lat - w przypadku średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych;
  • 4 lata - w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej;
  • 6 lat - w przypadku szkoły policealnej;
  • 8 lat - w przypadku szkoły wyższej.

Reklama

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w naszym serwisie

Okres nauki zaliczany do stażu pracy jest niezależny od faktycznego czasu jej pobierania. Istotny jest jedynie rodzaj ukończonej placówki. Wskazane powyżej okresy nie podlegają sumowaniu. Oznacza to, że absolwent liceum, który ukończył studia wyższe, może liczyć wyłącznie na zaliczenie do stażu okresu nauki na wyższej uczelni. Osoby, które po ukończonych studiach kończyły dodatkowo studia podyplomowe, nie mogą liczyć z tego tytułu na wydłużenie stażu pracowniczego.

Co więcej, jeżeli nauka będzie pobierana w czasie trwania zatrudnienia, przy ustalaniu stażu ustawodawca nakazuje kierować się interesem pracownika. Do stażu pracy należy w takim wypadku wliczyć albo okres pracy wykonywanej w trakcie trwania nauki, albo czas trwania nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. Nie jest natomiast istotne, czy nauka była pobierana w trybie stacjonarnym, zaocznym czy wieczorowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy - tekst jedn. Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Czy wliczać studia do stażu pracy? Dołącz do dyskusji

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń